Statistikken fra Europarådet er basert på innrapportering fra alle medlemslandene per nyttårsaften 2020. Tallene viser at det ved nyttår satt 3158 personer i fengsel i Norge, inkludert varetekt. Dette er 21,4 prosent færre enn på samme tid for ti år siden. Nedgangen har vært relativt stabil gjennom hele perioden.

Dette korresponderer forøvrig med at kriminaliteten i samfunnet generelt har falt i samme periode.

Les: Kriminaliteten fortsetter nedover

Statistikken fra Europarådet viser ellers at andelen utenlandske statsborgere i norske fengsler ligger godt over snittet i Europa. Utlendinger utgjorde ved nyttår 29,2 prosent av de innsatte. Dette er riktig nok lang bak land som Østerrike (53 prosent), Belgia (43 prosent) og Hellas (58 prosent), men likevel nok til en 14. plass i Europa.

Medianverdien i Europa var 15,4 prosent. Gjennomsnittsverdien var riktignok 24 prosent, men gjennomsnittet forstyrres litt av at samtlige 13 innsatte i Monaco var utlendinger.

Danmark har forøvrig 30 prosent, mens Sverige ikke har oppgitt andel utenlandske statsborgere.

pris popl.PNG
Antall innsatte per 100.000 innbyggere. (Grafikk: Europarådet)

Et område hvor Norge skårer sterkt, er bemanningen i fengslene. Bare ministatene Monaco og Andorra har flere ansatte per innsatt, enn Norge.

Den totale nedgangen i antall innsatte er en pan-europeisk trend, med bare en håndfull unntak. Et særdeles kraftig unntak er likevel Tyrkia, der antall innsatte er mer enn doblet på 10 år, til nesten 300.000 personer. Dette gir 357 innsatte per 100.000 innbyggere, mot 59 i Norge.