I dag går søknadsfristen ut på en rekke av de utlyste stillingene som domstolledere i nye, sammenslåtte domstoler. En av dem er Buskerud tingrett, der Drammen tingrett vil være den klart største filialen. I januar var det her utlyst ett ledig embete, med 23 søkere som resultat.

Denne er på listen over ansettelser som blir behandlet når Innstillingsrådet for dommere møtes til et digitalt møte torsdag.

De andre tingrettene som skal slås sammen til Buskerud tingrett er Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Domstolen vil ha lokaler i Nesbyen, Hokksund og Drammen, og dekker rettskretsene Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.

Domstolen vil ha 21 dømmende årsverk og 50,8 årsverk.

Stillingen som domstolleder skal etter planen behandles på innstillingsrådets møter i mars, men søkerne som torsdag skal vurderes til det menige dommerembetet er:

 1. Joachim Lund, universitetslektor
 2. Heidi Neumann, konstituert tingrettsdommer
 3. Bjørn Zwilgmeyer, advokat
 4. Ole-Marius Hillestad, Advokat
 5. Atle Halvorsen Hjelkerud, spesialrådgiver i Oslo kommune
 6. Karl Kristian Nordheim, politiadvokat
 7. Kristin Gjerde Solevåg, advokat
 8. Leif Martin Freyer, Juridisk utreder
 9. Désirée Bjørne-Larsen, dommerfullmektig
 10. Hege Hogstad, advokat
 11. Johan Berg, nemndleder UNE
 12. Sølve Robstad, advokat
 13. Liv Shelby, konstituert tingrettsdommer
 14. Leif O. Haugen, konstituert tingrettsdommer
 15. Marius Sandvig, tingrettsdommer
 16. Tatjana Paulsen, advokat
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Mann, unntatt offentlighet
 20. Mann, unntatt offentlighet
 21. Mann, unntatt offentlighet
 22. Mann, unntatt offentlighet
 23. Mann, unntatt offentlighet