I fjor sommer ble det kjent at en Oslo-advokat var siktet for grov korrupsjon. Siktelsen var tatt ut allerede i februar 2018, men ble ikke offentlig kjent før VG omtalte den for et år siden.

Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale i saken. Den lyder på grov korrupsjon, bedrageri, ulovlig innførsel av kontanter og brudd på bokføringsloven.

Det var VG som først omtalte saken.

Korrupsjonen skal etter tiltalen ha bestått i at advokaten inngikk en avtale med sin egen klient om at advokaten, i bytte mot kontanter, skulle sørge for at det ikke ble tatt ut tiltale i heroinsaken klienten var siktet i. Av en kjennelse fra Oslo tingrett fra i fjor sommer, som handlet om politiets innsyn i arkivet til advokatens regnskapsfører, fremkom at et sentralt bevis i saken er lydopptak gjort i fengselet, av samtaler mellom klienten og den nå tiltalte advokaten.

Lydopptak

Advokatens forsvarer, John Chr. Elden, sa til Rett24 i fjor at samtalene skal ha foregått mens klienten satt fengslet.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann opplyser at det var den tiltalte advokatens klient som selv gjorde lydopptaket.

– Dette fremgår av sakens dokumenter, som forsvarer har fått tilgang til, sier Hartmann. Han ønsker ikke å utdype hvordan dette rent teknisk skjedde. Han opplyser samtidig at mannen som gjorde opptaket senere ble dømt til åtte års fengsel for narkotikaforholdet. Noen tiltale for forsøk på korrupsjon ble det imidlertid ikke.

– Det forholdet ble avgjort ved påtaleunnlatelse, sier Hartmann

Elden mener det kan reises spørsmål både om hva som var formålet med opptaket, og hvem som skaffet ham opptakeren.

– Han har mottatt, oppbevart og viderebetalt 40.000 kroner i klientmidler, og er frustrert over at politiet denne gang velger å tro dulgte anklager fra narkotikasmugleren, sier Elden til VG.

Basert på opptaket og avhørene, konkluderte tingretten i fjor:

«Retten mener dokumentene gir skjellig grunn til å mistenke (advokaten) for å ha mottatt et beløp fra (klienten), som (advokaten) var offentlig oppnevnt forsvarer for. Dokumentene gir videre skjellig grunn til å mistenke (advokaten) for å ha forespeilet (klienten) at (advokaten) skulle videreformidle beløpet til ansatte i politiet eller påtalemyndigheten for at en tiltalepost mot (klienten) skulle frafalles.»

I tillegg til korrupsjonstiltalen, er det tatt ut bedrageritiltale for nøyaktig den samme handlingen. I dette forholdet er det klienten som er fornærmet, ettersom han ble forledet til å tro at han skulle slippe tiltale dersom han betalte, og slik ble påført fare for tap.

Summen det var snakk om var opprinnelig 20.000 euro. Senere skal dette ha blitt redusert til 10.000 euro, før det til slutt endte med overlevering av 5000 euro. Ifølge tiltalen kjørte advokaten til Hamburg, der han fikk overlevert pengene fra en tredjeperson, på vegne av klienten.

Betalte tilbake

Endelig er advokaten tiltalt for å frakte disse pengene tilbake til Norge, og for ikke føre dem inn i advokatregnskapet.

Mottaket av de 5000 euroene skjedde sommeren 2013. Av bokføringstiltalen fremkommer at pengene ble betalt tilbake til klienten året etter, sommeren 2014. Siktelsen ble tatt ut i 2018.

– Det er alvorlig når en offentlig oppnevnt forsvarer begår den typen handlinger. Det undergraver tilliten til offentlig oppnevnte forsvarere når de tar imot penger fra klienten, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til samme avis.