Rett24 omtalte høsten 2018 at en advokat var pågrepet av politiet i Oslo, siktet for korrupsjon. Siktelsen lød da på 20.000 kroner. Nå er det klart at siktelsen er vokst betydelig gjennom etterforskningen. Halvannet år senere er det nemlig omsider fattet en påtalemessig beslutning: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen har beordret tiltale for både korrupsjon og utroskap.

Korrupsjonen skal ifølge tiltalen ha bestått i at advokaten utnyttet sin posisjon som rettsoppnevnt medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom. Advokaten var oppnevnt av Oslo byfogdembeter til å forestå salgene, men skal ha fortalt skyldnerne at han hadde mulighet til å utsette, eller til og med stoppe, tvangssalgene. Til gjengjeld krevde han betaling, dels i kontanter og dels i alkohol. Den største posten gjelder et tilfelle der han skal ha mottatt 200.000 kroner. De andre postene i tiltalen gjelder diverse mindre enkeltbeløp, i intervallet noen få tusenlapper, og opp til 50.000 kroner.

Lurte advokatfirmaet

Den andre tiltaleposten gjelder utroskap mot mannens tidligere arbeidsgiver, et mindre advokatfirma i Oslo. Dette skal ha foregått ved at mannen ved minst to anledninger lot være å fakturere klienter gjennom firmaets fakturasystem, og i stedet puttet betalingen direkte i egen lomme. Forholdene gjelder tilsammen 64.000 kroner. 

Etterforskningen av advokaten startet etter at han ble anmeldt av advokatfirmaet der han tidligere hadde jobbet, og av en av debitorene i saken.

Politiadvokat Christian Stenberg, som har ledet etterforskningen, fortalte i 2018 at korrupsjonen skulle ha pågått over flere år.

– Når man selger en fast eiendom på tvangssalg ble det tidligere gjort ved auksjon. Det vanlige i dag er at slikt salg gjøres gjennom en offentlig oppnevnt medhjelper, oppnevnt av byfogdembetet. Salg med medhjelper gir normalt bedre dekning. I dette tilfellet mener vi advokaten har tatt penger fra skyldneren for å trenere salget, sa Stenberg.

Erkjenner ikke skyld

Forholdene i tiltalen strekker seg fra 2009 til 2017, før mannen ble siktet i 2018. Rett24 har siden den gang sjekket status i etterforskningen med jevne mellomrom, og mye av den lange saksbehandlingstiden skyldes etter alt å dømme at det tok lang tid å få gjennomgått advokatens datautstyr. Ettersom advokatens telefon og PC potensielt kunne inneholde taushetsbelagt informasjon, måtte Oslo tingrett gjennomgå et omfattende materiale før det kunne overleveres politiet.

Forsvarer i saken, Oscar Ihlebæk, opplyser at hans klient, som er i midten av 60-årene, nekter straffskyld for alle forholdene.