Wessel-Aas uttalte i ettermiddag at ekstrapengene regjeringen foreslo i statsbudsjettet for neste år «ikke var i nærheten». Etter at Advokatforeningens hovedstyre hadde diskutert saken mandag ettermiddag, ble det klart at foreningen vil starte den varslede «streiken».

– Det innebærer at fra i morgen vil våre medlemmer som får berammelser i Høyesterett i straffesaker motsette seg å ta dem, så lenge aksjonen varer.

Aksjonen vil ikke ramme allerede berammede saker. Det vil med andre ord ta tid før det blir tomrom i kalenderen i Høyesterett.

– Men hvis man ikke få berammet saker, så er det jo ikke bare å fastholde en dato. Det vil uvegerlig bli en viss opphopning. Men det avhenger jo av hvor mange saker som blir berammet fremover. Det vet vi ikke, og vi håper det skal bli en kortvarig aksjon. Vi valgte denne aksjonsformen fordi det vil merkes, samtidig som det ikke vi ramme det rettshjelpsøkende publikum som sist, da blant annet fengslinger ble berørt.

Wessel-Aas sier det er gledelig at flere andre aktører i rettspleien har støttet kravene, blant andre Domstoladministrasjonen.

– Det er bra at politikerne ser at det er ikke bare vi som peker på at det er en alvorlig underfinansiering, sier Wessel-Aas.