Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la frem det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet mandag. (Foto: Torstein Bøe/NTB)

Regjeringen vil øke rettshjelpsatsen med 22 kroner

Dette er veldig langt fra å være i nærheten av å imøtekomme de kravene vi har stilt, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas.

Regjeringen vil sikre at alle som trenger rettshjelp skal få det, og går inn for å prisjustere salærsatsen, skriver regjeringen en pressemelding.

– Det er viktig for regjeringen at alle har tilgang på god rettshjelp. Dette handler om folks rettsikkerhet, spesielt for sårbare grupper. Derfor foreslår vi å øke rettshjelpssatsen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

I den forrige regjeringens budsjettforslag var det ikke foreslått å prisjustere salærsatsen. Den nye regjeringen vil prisjustere satsen, slik at den neste år øker fra dagens nivå på 1085 kroner, til 1107 kroner.

Ikke fornøyd

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, vil på ingen måte avblåse dem varslede aksjonen på grunnlag av det som til nå er fremkommet.

– Det er først nå vi har fått vite som kommer. Vi har på forhånd lagt opp til et møte i ettermiddag, både i aksjonskomitéen og i Hovedstyret, om hvordan vi skal forholde oss til det som er foreslått. Men det jeg kan si allerede nå, er at dette er veldig langt fra å være i nærheten av å imøtekomme de kravene vi har stilt. For det første er så langt jeg kan se ikke sagt noe om reisegodtgjørelse. Videre er det snakk om en to prosent økning. Det innebærer også en realnedgang, om man kompenserer for prisstigning. Så dette er fortsatt et forslag som innebærer et negativt oppgjør, sier Wessel Aas.

Foreningen har på forhånd stilt tre krav: Høyere salær, forhandlingsrett og høyere reisegodtgjørelse.

Les også

Norge frikjent i EMD etter klage over fjernavhør

ABG Sundal Collier: – M&A-markedet mer enn doblet på 10 år

Høyesterett opphevet ankenektelsen – straffen kuttet fra to år til tre måneder

Advokat (H)

Steinar Mageli

Kommentar

Er Tilsynsutvalgets saksbehandlinsregler gitt for å sikre frifinnelse?

Dansk utvisningspraksis i skuddlinjen i Strasbourg

Høyesterett: Formannskapsmedlemmer kan være meddommere