Det kommer fram i årsrapporten fra Enheten for finansiell etterretning (EFE), som ble lagt fram tirsdag. Gjennom året fikk EFE forespørsel om forbud mot gjennomføring av 126 transaksjoner.

I tillegg bisto enheten tilsvarende institusjoner i andre land med stans av transaksjoner med over 90 millioner kroner.

EFE mottok drøyt 46.000 rapporter og informasjon i 2023, og av disse var over 22.000 fra utlandet.

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Få advokater

Informasjonen EFE mottar, viser at hvitvaskingsmetodene blir stadig mer komplekse og kreative, opplyser Økokrim. Kompleksiteten består i at det benyttes flere ledd og organiserte metoder for hvitvasking – eksempelvis nye og flere betalingstjenester. Midlene plasseres i utlandet, blant annet i eiendom eller verdigjenstander, ifølge Økokrim.

Blant dem som er rapporteringspliktige i Norge, er bankene de som rapporterer mest, fulgt av eiendomsmeglere og virksomheter for betalingsformidling. Bankene står for nesten 18.000 av de snaut 24.000 meldingene som ble levert.

Advokater leverte 23 meldinger om mistenkelige transaksjoner i fjor, opp fra 19 året før. I 12 av det 23 tilfellene var det midlenes opprinnelse som ga grunnlag for mistanke.

Europeisk samarbeid

– Økningen skyldes blant annet en bedring i den internasjonale informasjonsutvekslingen, og et styrket europeisk samarbeid, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

EFE mener å se en økning i at penger som stammer fra straffbare handlinger, plasseres i områder med høyere risiko for hvitvasking. I tillegg forteller Økokrim-sjefen at den grensekryssende kriminaliteten øker.