Fra å være et strafferettsfirma med innslag av privat tvist, har advokatfirmaet Elden de senere årene gjennomført en dreining i retning av klassisk forretningsjuss.

Les: Tromsø-firma fusjonerer med advokatfirmaet Elden

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Tre nye partnere

Onsdag kunngjorde firmaet tre nye partnere, som alle har utpreget sivilrettslig bakgrunn:

  • Lisa Eian har drevet som selvstendig advokat innen familie-, arv- og arbeidsrett, og har fra tidligere bakgrunn fra Brækhus og Aurlien Vordahl Co.
  • Lise Ligaard kommer fra Advokatfirmaet Teigstad, hvor hun har arbeidet erstatning- og forsikringsrett. Hun har fra tidligere bakgrunn fra Ness Lundin og Protector Forsikring.
  • Johan Kvandal har jobbet selvstendig som leder og grunder de siste årene, og har fra tidligere bakgrunn blant annet som leder av juridisk avdeling i Forsvarsmateriell og fra juridisk avdeling i Statnett.

– Vårt fokus i 2024 er å styrke vårt forretningsjuridiske miljø rettet mot små og mellomstore bedrifter, samtidig som vi ivaretar vår posisjon som landets ledende firma innen strafferett, skriver managing partner i Elden Advokatfirma, Anders Brosveet i en pressemelding.

– Kommer fra et landhandleri

Til Rett24 opplyser han at firmaet i 2023 hadde en vekst på snaut 10 prosent, noe som fører dem opp i en omsetning rett i underkant av 250 millioner. Strafferett sto i fjor for omtrent halvparten av inntektene, mens private klienter nå står for nesten det samme. I tillegg kommer sivile oppdrag for det offentlige.

I 2020 omsatte Elden for 176 millioner, noe som gir drøyt 40 prosent vekst på tre år.

– Vi kommer jo fra å være et landhandleri. Da vi begynte i Elden seniors firma på 90-tallet drev vi med alt mulig rart. Skrev selvangivelser og kontrakter, saksøkte forvaltningen og var fast forsvarer. Det er der vi kommer fra, og det sitter i ryggmargen i dette firmaet. Vi ønsker å være advokater i det brede, og dekke alt bortsett fra den typiske transaksjonsrelaterte konsulentvirksomheten.

Annonse

Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Mer bedriftsklienter

Han fremhever blant annet firmaets satsing på arbeidsrett, der de nå i større grad enn før også retter seg inn mot arbeidsgiversiden.

– Dette går inn i en utvikling i retning av en større andel bedriftsklienter, selv om firmaets overveiende praksis fortsatt er rettet mot privatpersoner. Rundt 15 prosent av omsetningen i 2023 kom fra bedriftsklienter, sier Brosveet.