Advokatfirmaet Drechsler AS består i dag av Cecilie Drechsler og Anett B. Osnes Fause. Fra og med august trer begge inn som partnere i Elden Advokatfirma AS. Det opplyser daglig leder Anders Brosveet.

Dermed fortsetter Elden dreiningen i retning av tvist, som i dag utgjør godt over halvparten av firmaets omsetning. Før etableringen i Tromsø har firmaet ca 90 advokater, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandefjord, Hamar og Gol.

– Størstedelen av virksomheten er knyttet til ulike typer sivile tvistesaker. Selv om John Christian er den som pådrar seg mest oppmerksomhet, så er det lenge siden mesteparten av aktiviteten var knyttet til annet enn straffesaker. Firmaets hovedkompetanse er nettopp det taktiske og pedagogiske håndverket knyttet til å prosedere nær sagt hva det skal være, sier Brosveet.

Var ikke planen

Omsetningen i 2020 endte på 176 millioner kroner, opp fra 161 i 2019. Dette gir en vekst på drøyt 9 prosent. Hittil i år ligger firmaet an til en ytterligere vekst på rundt 20 prosent, sier Brosveet.

Advokatfirmaet Drechsler besto frem til i fjor av Cecilie Drechsler som eneste partner, og omsatte i 2020 for snaut fire millioner.

– Jeg etablerte firmaet i 2010, men under pandemien har jeg kjent på at jeg har hatt for mye å gjøre. Dermed kom Fause inn som partner, og vi etablerte oss i nye kontorer. Vi hadde absolutt ikke en plan om å bli en del av Elden, men de har spurt gjentatte ganger, fordi de hadde lyst til å etablere seg i Nord-Norge. Så da begynte vi å vurdere innholdet. Og vi ser jo at fremtiden i advokatmarkedet ligger i større nettverk, og at man kan løse oppgavene sine bedre når man er del at et stort firma med bred kompetanse, sier Drechsler.

Fauses inntreden i Drechsler var den direkte foranledningen til at førstestatsavdokat Lars Fause i fjor valgte å gå av som leder for Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Les: Førstestatsadvokat Lars Fause går av etter 17 år som sjef

Fause er siden den gang utnevnt til ny sysselmester på Svalbard.