Den 4. mars startet Advokatforeningen en ny streik. Bakgrunnen for aksjonen er det foreningen mener er markante kutt i rettshjelpssatsen de siste to tiårene. Advokatene beskylder regjeringen for avtalebrudd, skriver Aftenposten.

De varslet også en rask opptrapping av streiken dersom ikke regjeringen imøtekommer kravet om en betydelig økning av rettshjelpssatsen, som må skje allerede i revidert nasjonalbudsjett denne våren.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

I Tromsø

Regjeringen benekter at de har brutt noen avtale og har avvist advokatenes krav.

Derfor utvides streiken tirsdag 2. april til å gjelde advokater som bistår vold- og overgrepsutsatte barn og andre sårbare personer ved barnehus. I første omgang vil utvidelsen gjelde Barnehuset i Tromsø.

Videre opptrapping

– Det handler om å redde den offentlige rettshjelpsordningen. De sakene som dekkes av fri rettshjelp er de aller viktigste sakene i myndighetsutøvelsen og i domstolene her i landet. Vi nekter å sitte stille og se på at rettssikkerheten sakte, men sikkert svekkes i disse sakene. Streik er et svært alvorlig virkemiddel, men vi har forsøkt alt annet i tjue år, sier leder av Advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.

Hun varsler også at streiken vil bli betydelig trappet opp etter hvert.