De fleste norske medier rapporter om rekordhøye trafikktall i disse tider. Årsaken er selvsagt det enorme informasjonsbehovet knyttet til koronaviruset. Også Rett24 merker denne effekten, og fredag fikk vi en gylden anledning til å stressteste den teknologiske infrastrukturen, da Rett24 var først med å fortelle om at forskriften om forbud mot overnatting på hytta var trådt i kraft.

På det aller meste var tett oppunder 1100 brukere inne på nettstedet samtidig. Det er omtrent ti ganger mer enn på en normal formiddag. Totalt var det i løpet av fredagen 26.000 unike nettlesere innom Rett24. Hvor mange individer som befinner seg bak de 26.000 er umulig å vite, ettersom én person vil kunne telles flere ganger, om vedkommende er innom for eksempel både fra mobil og PC. 

Omkring 40 prosent av leserne kom fra Oslo, forutsigbart nok etterfulgt av Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Rekordtallene fredag føyer seg forøvrig inn i langvarig tendens til økende trafikk på Rett24. Hittil i år har leserne lastet ned tilsammen 1,23 millioner sider, mot 786.000 på samme tidspunkt i fjor, en økning på 57 prosent.

I tillegg til at de fleste medier rapporter om rekordtrafikk, rapporterer de fleste medier om alvorlig svikt i annonseinntektene, og det er varslet permitteringer i en lang rekke mediehus.

Også Rett24 forventer, som alle andre, et dramatisk fall i inntektene i tiden fremover. Det foreligger imidlertid ingen planer om å permittere noen av de totalt to ansatte i bedriften.