Den amerikanske utvekslingsstudenten tilbragte nesten fire år i fengsel i forbindelse med drapet på sin kvinnelige romkamerat. Drapet skjedde i 2007, da Knox var 20 år gammel. Knox ble først dømt til 28 års fengsel for medvirkning til drapet, og tre års fengsel for falske anklager.

I 2015 ble hun endelig frifunnet, og nå konkluderer Menneskerettsdomstolen i Strasbourg med at hennes rettigheter ble krenket på flere punkter.

Knox' anførsler var at hun ikke fikk en fair trial etter artikkel 6, fordi en kombinasjon av psykisk press, utmattelse og manglende evne til å forstå italiensk prosess ledet henne til å forklare seg uriktig. Hun fremholdt også at hun to ganger ble klapset på hodet av politiet, og utsatt for et så ekstremt press at det oversteg grensen for umenneskelig behandling etter torturforbudet i artikkel 3.

Dommerne finner enstemmig at både artikkel 6 og artikkel 3 er brutt. Retten finner det ikke bevist at hun ble utsatt for umenneskelig behandling, men feller Italia for ikke å ha undersøkt dette nærmere etter at Knox fremsatte klagene første gangen. Italia felles også for at Knox ikke fikk ha forsvarer til stede under ett av avhørene, og for ikke å ha kvalitetssikret tolken.

Knox bor i dag i Seattle, og tilkjennes 10.400 euro i erstatning for krenkelsene.

Dommen er bare tilgjengelig på fransk, men et engelsk sammendrag ligger her.