Fra nyttår slår advokatfirmaene Andersen & Bache-Wiig AS og Lippestad AS seg sammen til ett selskap. Det opplyser selskapene i en felles pressemelding. Det nye firmanavnet blir Lippestad, Andersen & Bache-Wiig AS, med Geir Lippestad som daglig leder.

Andersen & Bache-Wiig AS omsatte i fjor for omkring 30 millioner kroner, mens Lippestad landet på drøyt 14 millioner. Siden den gang har Andersen & Bache-Wiig blitt færre og Lippestad blitt flere, slik at firmaene nå har omtrent like mange advokater.

Annonse

Utgreiarar i Noregs Høgsterett

Etterspør flere områder

– Det er viktig å ha et robust fagmiljø, som man sier. Vi har både private og store virksomheter som klienter, og ofte trenger de bistand også til andre ting enn vi har hatt spisskompetanse på alene. Da har jeg jo tenkt at det er dumt at vi ikke i større grad er en totalleverandør, sier Geir Lippestad, som blir daglig leder i det nye selskapet.

Lippestad er for offentligheten mest kjent fra enkelte svært store straffesaker, som Benjamin Hermansen-saken fra tidlig 2000-tall og 22. juli-saken, men er egentlig arbeidsrettspesialist.

Foreningsjuss

– Det er det jeg jobber mest med, og det er der vi har tyngden av klienter. Vi bistår mange organisasjoner, innen felter som for helse, idrett og frivillighet. Det er en litt spesiell juss, og der man må forstå foreningslivet. Vi jobber også mye med virksomheter som leverer helsetjenester, og da trenger man samfunnsperspektivet på arbeidet. Men så det er ikke bare å slå seg sammen, man må matche både faglig og menneskelig. Man må rett og slett passe sammen, og det gjorde det med Andersen & Bache-Wiig, sier Lippestad.

– Tar dere fortsatt benefiserte saker, eller begynner det å bli for dårlig betalt?

– Absolutt. Alle vet at strafferett bare dekker kostnadene, men det er spennende juss, så det vil vi fortsette med, sier Lippestad, som opplyser at det nye firmaet skal samlokaliseres i Lippestads lokaler i Oslo sentrum.

–  Vi har fleksibilitet i lokalene til å kunne gjøre det, og det er jo klare  stordriftsfordeler med å slippe å ha dobbelt med alle funksjoner, sier Lippestad.