VG skriver i dag at FrP i høst oppdaterte eplelogoen sin, og at de i den forbindelse søkte om varmerkeregisterering i flere kategorier. I den forbindelse skal amerikanske selskapet Apple ha levert innsigelser.

«Innsigelsen er begrunnet i at det registrerte merket er egnet til å forveksles med vår klients tidligere registrerte rettigheter», skriver advokat Trine Greaker Herzog, som representerer Apple gjennom firmaet Bryn Aarflot, i et brev til Patentstyret i desember, ifølge VG.

Apple har tidligere brukt enorme krefter på å bekjempe varemerket til Beatles-plateselskapet Apple, og FrP er sånn sett havnet i et helt uvanlig fornemt selskap.

Les hele VGs sak her