For noen uker siden holdt innstillingsrådet for dommere sitt første møte for høstsesongen. Der ble søknadene til to av tre utlyste sorenskriverembeter behandlet, embeter som var utlyst som følge av at flere tingretter legges inn under felles ledelse.

Tross lokale protester har Domstoladministrasjonen besluttet at 

  • Halden tingrett ikke lenger skal ha egen sorenskriver, men ha felles ledelse med Fredrikstad tingrett,
  • Fosen tingrett skal ha felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett, og at
  • Nord- og Sør-Østerdal, etter eget ønske, skal ha felles ledelse. 

Les om protestene i Halden her

Sorenskriver i Sør-Trøndelag Leif Otto Østerbø (42) ble innstilt som sorenskriver i Trondheim, mens Jens Morten Nesseth (62) ble innstilt til stillingen i Østerdal. 

Det tredje embetet ble imidlertid ikke behandlet, ettersom den eneste reelle søkeren til jobben i Halden selv er leder for innstillingsrådet. I stedet ble det oppnevnt et setteinnstillingsråd, og denne uken kom beslutningen om at Arnfinn Agnalt som ventet innstilles til embetet.