Få steder i landet er domstoltettheten større enn på østsiden av Oslofjorden. Fra Sarpsborg tingrett kan du på under en time i bil nå både Heggen og Frøland tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Fredrikstad tingrett. Og legger du på en halvtime til, så når du også frem til Follo tingrett i Ski.

Domstoladministrasjonen har derfor lenge ønsket å utrede sammenslåinger, etter modell av sammenslåingen som nå pågår i Vestfold, men alle fremstøt er strandet på stor lokal motvilje.

Går av

Når sorenskriver Bjørn Haaland i Halden blir pensjonist 1. mai, ønsker Domstoladministrasjonen (DA) i stedet å se på muligheten for å legge tingretter under felles ledelse. Helt konkret sendte DA tirsdag ut et brev, der de ber om innspill på felles ledelse mellom Fredrikstad og Halden tingrett.

Arnfinn Agnalt
Arnfinn Agnalt

Fredrikstad tingrett ledes av sorenskriver Arnfinn Agnalt, som tidligere har ledet Halden. Han er også nylig tiltrådt leder av Innstillingsrådet for dommere. Han har sagt seg villig til å bli fristilt for stillingen, for så å kunne søke på den eventuelt nye, felles sorenskriverstillingen.

Fleksibilitet

– Vi har et styrevedtak på at dette skal vurderes hver gang en domstolleder går av. Vi tror felles ledelse kan gi mulighet for mer hensiktsmessig ressursbruk, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke.

Han håper en slik ordning vil gi mer fleksibilitet i bemanningen, slik at sårbarheten reduseres ved sykdom, ferieavvikling og annet fravær.

– I tillegg vil man på sikt også kunne oppnå større samhandling domstolene imellom, sier Urke.

– Sniksammenslåing

Konstituert sorenskriver i Halden Svein Magnussen, opplyser at de ansatte i Halden ikke deler optimismen.

– Vi mener det er viktig at ledelsen er fysisk til stede, og ved en slik løsning vil vedkommende måtte fordele seg geografisk mellom Halden og Fredrikstad. Vi tror også at felles ledelse kan være en snikinnføring av en sammenslåingsprosess, og det er et spørsmål som har vært diskutert og forkastet tidligere, sier Magnussen.

Et forslag om å slå sammen tingrettene i Østfold ble i 2015 grundig slått ned, blant annet etter stor motstand fra politikerne i Østfold.

– Vår oppfatning er at DA ønsker å innstille på felles ledelse med Fredrikstad tingrett mer for «beslutningens skyld», enn at det er begrunnet i noe reelt eller særlig behov hos noen av de to domstolene, skrev Magnussen torsdag i et brev til Domstoladministrasjonen.