Hvor den nye tingretten i Vestfold skal ha sitt sete, er en krangel som antagelig vil kunne sysselsette lokalavisene i Vestfold i lang tid. Inntil videre skal imidlertid det som enn så lenge heter Nordre Vestfold tingrett, Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett, fortsette i sine respektive lokaler.

Domstoladministrasjonen opplyser til Rett24 at målet er samlokalisering, og at det er den nye sorenskriveren som vil få ansvaret for å gjennomføre fusjonen, som skal finne sted ved nyttår. Tirsdag går søknadsfristen ut.

Den som får jobben, vil få ansvar for 23 dømmende og 31 administrative stillinger, noe som vil gjøre Vestfold tingrett til landets femte største domstol, hårfint bak Gulating lagmannsrett.

– Bedre faglig miljø

Det er gått ett år siden dialogen om sammenslåing begynte, og det grønne lyset kom da statsbudsjettet ble vedtatt før jul. Avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen Iwar Arnstad sier at DA har støttet prosessen hele veien.

– En sammenslått tingrett i Vestfold vil bli en av de større tingrettene i landet. Dette gir mulighet for økt spesialisering og digitalisering, som vi mener vil være til fordel for brukere og innbyggere. Dessuten gir det forutsetninger for et enda bedre faglig miljø, både for dommerne og saksbehandlerne. Det kan også gi en større fleksibilitet i arbeidsprosesser, som også kan komme brukerne til gode, sier Arnstad.

Nye arbeidsformer

Sorenskriveren i Sandefjord, Knut Rønnning, gikk nettopp av med pensjon. Han mener den forestående fusjonen gir store muligheter for å skape en moderne domstol med mye nytenkning.  

sp0a0780
Sorenskriver Knut Rønning under rettssaken mot travkusk Atle Hamre i 2000. I dag er Rønning pensjonist.

– Det er veldig viktig at det blir en fremtidsrettet person som kommer i den nye jobben. Ved å organisere driften på en moderne måte, med økt grad av spesialisering innenfor rammen av en allmenn domstol, tror jeg det er mulig å øke kvaliteten og effektiviteten samtidig, sier Rønnning.

Han mener det i lokaliseringsprosessen må tenkes nytt også når det gjelder nye arbeidsformer, og når det gjelder arbeidsforholdene for aktørene.

– Som gammel idealist oppfordrer jeg egnede kandidater til å søke. Muligheten for rette vedkommende er nå. Ved oppstarten kan man gjøre mange nye og viktige grep som det er mye vanskeligere å gjøre senere. Og det er jo deilig å bo i Vestfold! sier Rønning.

Se stillingsannonsen her