– Vi har nettopp mottatt dommen og er svært overrasket over utfallet, sier Arntzen de Besches advokat, Jan B. Jansen i advokatfirmaet BAHR, til Dagens Næringsliv, som først omtalte dommen.

Han opplyser saken er dekket av advokatansvarsforsikringen, og at en eventuell anke vil bli vurdert i samarbeid med forsikringsselskapet.

Saken har sitt utspring i rådene AdB-advokat Trond Vernegg ga da Polaris Media solgte en liten andel av Finn til Schibsted. Salget innebar at Schibsteds eierandel i Finn, vippet over 90 prosent, noe som utløste skattefordeler med hensyn til konsernbidrag. Polaris trodde de skulle få en andel av denne skattefordelen, men oppdaget først etter at avtalen var inngått, at så ikke var tilfelle.

Burde tatt det opp

I søksmålet mot advokat Vernegg fremholder Polaris at Vernegg brøt profesjonsansvaret ved at han ikke brakte Polaris Media ut av villfarelsen før avtalen ble inngått.

Vernegg og Arntzen de Besche anførte fra deres side at de måtte kunne legge til grunn at profesjonelle og erfarne klienter som Polaris Media både leste og forsto avtaleutkast og dokumenter de fikk tilsendt.

Tingretten skriver:

«Spørsmålet er da om rådgivningen Vernegg ga i forbindelse med utforming av avtalen var på nivå med det klienten kunne forvente. Etter en samlet vurdering av bevisene har retten kommet til at det var den ikke.

Retten vil bemerke at det ikke generelt kan være slik at advokater har en plikt til å dobbeltsjekke at klienten ikke har glemt eller misforstått et element i en avtale som det på et tidlig stadium har vært aktuelt å forhandle om. Når retten er kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag i denne saken, er det fordi retten vurderer at Vernegg hadde såpass sterke oppfordringer til å ta forholdet opp med klienten ut fra de konkrete omstendighetene i saken at det må anses uaktsomt av ham at han ikke gjorde dette.»

Arntzen de Besche og Trond Vernegg dømmes også til å betale 850.000 i sakskostnader.

Les dommen her