Justiskomitéen har lagt et knallhardt løp for å få ferdigbehandlet den nye personvernloven så tett som mulig opp til 25. mai, når GDPR-forordningen trer i kraft i EU.

Dette til tross for at den norske personvern-implementeringen ikke vil kunne tre i kraft forordningen bli innlemmet i EØS-avtalen, tidligst i juli.

– Norge har vært en pådriver for rask behandling overfor Island og Liechtenstein, og jeg står på denne planen for at Norge skal ha oppfylt sin del så tidlig som mulig. Vi skal i hvert fall ikke være noen bremsekloss, sa Peter C. Frølich (H) til Rett24 sist uke.

– Lite å tape på å vente

Under høringen justiskomitéen holdt torsdag, kom det imidlertid én stemme som mente stikk motsatt. Advokat Arve Føyen er en av Norges desidert mest erfarne IT-advokater, og har jobbet med personvernspørsmål siden 1979. Som leder av IT-politisk råd i Den norske dataforening uttalte han i går at reglene er så vanskelige at lovgiver heller bør ta det langsomt.

– Kompleksiteten og omfanget av de nye reglene gjør dem svært vanskelig å etterleve, disse reglene er komplisert å forstå. Konsekvensen for virksomhetene er at enten kan de leie inn kostbar rådgivning, eller så må de forholde seg til Datatilsynets veiledere. I praksis blir da Datatilsynet lovgiver, gjennom å skrive veiledere til en lov som svært få forstår, sa Føyen.

– Vår anbefaling er derfor at man ikke forhaster seg i behandlingen av lovforslaget, det vil uansett ta tid før man i EU får gode svar på alle de viktigste uklarhetene i forordningen. Etter vårt syn har man lite å tape på å vente.

Motsatt av NHO

Føyens innspill står i kontrast til bekymringene fra blant andre NHO, som under høringen torsdag gjentok sitt ønske om at regjeringen ved forskrift skal sette i kraft de reglene i forordningen som ikke er betinget av innlemmelse i EØS-avtalen.

– Dataforeningen mener at norske bedrifter skal bruke norske regler fra 2000, inntil datatilsynene i resten av EU har tolket de nye reglene for oss. Det vil jo ta år! Javisst er reglene til dels kronglete. Svaret på det må være veiledning fra Datatilsynet, sier fagleder Halvor E. Sigurdsen fra NHO.

gdpr høring1
På høringen: Halvor E. Sigurdsen og Per Øyvind Langeland (NHO), Hege Stensland Sveen (Virke), Kari Gimmingsrud, Christine Ask Ottesen og Claude A. Lenth (Juristforbundet)

– Nå har Justisdepartementet gått ut og sagt at GDPR vil bli gjennomført i Norge tidligst i juli. Vi mener nok at Stortinget kan bestemme hva som skal gjelde i Norge til enhver tid, så lenge det er innenfor Grunnloven og våre internasjonale forpliktelser, sa Sigurdsen under høringen.