Den nye personvernloven kan etter paragraf 1 ikke tre i kraft før GDPR er blitt del av EØS-avtalen. Mandag kunne Rett24 fortelle at interne regler i Liechtenstein hindrer GDPR å bli del av EØS-avtalen før tidligst i juli, minst fem uker etter at forordningen begynner å gjelde som lov i resten av Europa. 

Dette var det imidlertid ingen som hadde orientert norske myndigheter om.

tcb846af
Peter C. Frølich (H) (Foto: Scanpix)

Frem til i går valgte derfor Justiskomitéen å fortsette behandlingen av den nye personvernloven som om EØS-komitéens junimøte fortsatt var deadline.

Bekreftet i går

I går ettermiddag kom så Justisdepartementet på banen, og publiserte en offisiell melding om forsinkelsen. Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich (H) sier dette ikke vil påvirke Stortingets arbeid. Som saksordfører for personvernloven har han lagt opp til en særdeles rask behandling av lovforslaget, slik at saken skal kunne tas opp til votering allerede 22. mai.

– Jeg endrer ikke kurs. Norge har vært en pådriver for rask behandling overfor Island og Liechtenstein, og jeg står på denne planen for at Norge skal ha oppfylt sin del så tidlig som mulig. Vi skal i hvert fall ikke være noen bremsekloss, sier Frølich.

Stram plan

Han forteller at komitéen har lagt opp til en veldig stram tidsplan for å få bearbeidet hele loven før 22. mai:

  1. 23. mars gikk proposisjonen i statsråd
  2. 5. april ble saken tildelt Justiskomitéen
  3. 1. mai er det frist for å melde seg på høringen
  4. 3. mai blir det holdt høring
  5. 8. mai skal innstillingen avgis fra komitéen
  6. 22. mai skal loven debatteres og voteres

– Dette vil gå i ekspressfart. Vi må gjøre det vi kan for å hindre et gap mellom EU-retten og norsk rett, sier Frølich.

EU har opplyst at selv om GDPR trer i kraft fra 25. mai, så vil det gamle personverndirektivet fra 1995 fortsatt gjelde for EØS-landene inntil GDPR er på plass også her.

Usikkert tidspunkt

Uansett tempo på Stortingets behandling, er det imidlertid ikke lenger tvil om at den nye personvernloven ikke vil kunne tre i kraft før tidligst i juli. Etter det Rett24 kjenner til, er det av den grunn ikke lenger sikkert at EØS-komiteen vil behandle GDPR-innlemmingen på 1. juni-møtet, slik planen var så sent som mandag.

EØS-komiteen har ikke publisert noen møteplan lenger enn til juni, men etter det Rett24 får opplyst, er det planlagt et møte 6. juli.

I pressemeldingen Justisdepartementet la ut torsdag, skriver departementet at «når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er klart vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt i Norge kunne angis. Departementet vil komme tilbake med mer informasjon.»