Tirsdag offentliggjorde Rett24 et brev fra SMK til ombudsmannen, der SMK gjør det klart at de ikke tenker å legge ombudsmannens uttalelse til grunn for tolkningen av offentleglova.

I den anledning uttalte professor Erik Boe at det etter hans syn er en tendens til at forvaltningen oftere enn før velger å ignorere ombudsmannens uttalelser. Dette avviser sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Virkemidler

– I lys av den oppmerksomheten en del av disse sakene har fått, er det forståelig at noen, blant andre professor Boe, kanskje sitter igjen med et slikt inntrykk – men det er ikke riktig. I både kalender-saken og i de omtalte strandsonesaken fulgte departementet til slutt ombudsmannens uttalelse. Men det som kanskje skaper inntrykket, er at vi er opptatt av å bruke de virkemidlene vi har. Det skaper mye oppmerksomhet, og dette kan gi inntrykk av at de ikke følger opp. Vi mener imidlertid at det er viktig å bruke disse virkemidlene, og ikke forbigå uenighetene i stillhet.

– Hvilke virkemidler tenker du på?

– Det kan for eksempel være å sende særskilt melding til Stortinget, som ble gjort i strandsonesaken. Vi anbefaler fra tid til annen klageren å gå til søksmål. Vi kan omtale sakene i årsmeldingen, og vi kan generelt belyse temaene i offentligheten, gjerne gjennom media, sier Falkanger.

Han peker også på at saksmengden ved ombudsmannen har steget kraftig de senere årene, slik at det dermed er flere saker der forvaltningens praksis utfordres.

SMK og åpenhet

– Men når det er sagt, så er det riktig at Statsministerens kontor ved endel anledninger har vært motvillig til å følge ombudsmannens syn. Dette synes særlig å gjelde i saker om offentlighet og innsyn. I denne konkrete saken som nå er fremme, konstaterer vi at SMK faktisk har valgt å gi innsyn i det aktuelle dokumentet.

– Hva tenker du om de faglige innvendingene som fremkommer i brevet fra SMK?

– Jeg opplever at de reelt sett ikke har avgjørende innvendinger mot vårt rettslige utgangspunkt, men at de har en annen konkret vurdering av det aktuelle dokumentet. I et åpenhetsperspektiv er det synd at SMK ikke deler våre synspunkter fullt ut, men det er bra at de har gitt ut dokumentet. Så får vi ved neste korsvei, om det skulle komme en ny klage, vurdere dette på nytt, sier Falkanger.