Etter 25 år som direktør for Norges Høyesterett, går Gunnar Bergby (72) nå av med pensjon. Søknadsfristen til stillingen gikk ut i juni, og i det første statsrådet etter ferien ble Bente Kraugerud (45) utnevnt til jobben.

bente-kraugerud
Bente Kraugerud (Foto: Virke)

Kraugerud har bakgrunn som avdelingsdirektør for Justisdepartementets seksjon personal- og organisasjonsutvikling, og er styreleder i Juristenes utdanningssenter. Hun har også erfaring som privatpraktiserande advokat, og er cand. jur. frå Universitetet i Oslo fra 2000.