Etter at myndighetene torsdag trappet opp tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19-viruset, tok de største domstolene i Norge på egen hånd initiativ til å utsette en rekke saker.

Nå har Domstoladministrasjonen gitt marsjordre til alle domstolene i landet om å følge samme spor.

I en epost som like før klokken 22 torsdag ble sendt ut til alle domstollederne, skriver Domstoladministrasjonen at det anbefales «redusert aktivitetsnivå» for å hindre spredning av smitte:

«Norges domstoler er samfunnskritisk tjeneste, som må opprettholde deler av sin virksomhet knyttet til «Lov og orden» og rettsikkerhet også i krevende situasjoner som denne.

Samtidig er det viktig at Norges domstoler deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredningen i samfunnet.

Domstoladministrasjonen anbefaler derfor at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene hvor en utsettelse av saken vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettsikkerhet samt ved fare for liv og helse.»

Hvilke sakstyper som skal gå som normalt er foreløpig ikke presisert. I Oslo tingrett er det inntil videre besluttet at alle nye saker skal utsettes, mens allerede påbegynte saker, samt fengslinger, skal gå som normalt. Borgarting lagmannsrett har foreløpig kun utsatt nye straffesaker som ikke er fristsaker, mens sivile saker går som normalt. Dette for å begrense antall meddommere som kommer inn i domstolen.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Høyesterett pauser

Også Høyesterett har besluttet å sette virksomheten på sparebluss. I en epost som ble sendt ut kort tid etter varselet fra Domstoladministrasjonen, fremkommer at justitiarius Toril M. Øie har bestemt at alle muntlige forhandlinger i Høyesterett skal utsettes. I første omgang gjelder dette for to uker fremover. 

Domstoladministrasjonen ber også domstollederne vurdere smittebegrensende tiltak i de sakene som faktisk avohldes, som blant annet å lukke saker for tilhørere og å holde fysisk avstand mellom partene og andre tiltak domstolen finner nødvendig.