Torsdag kunne Rett24 fortelle at både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett er kommet til at hjemmelen for besøksforbud ikke kan brukes slik politiet nå praktiserer den.

Politiet har brukt straffeprosessloven § 222 til å forby ungdomskriminelle å oppholde seg på områder der de begår kriminalitet. I det konkrete tilfellet som nå har vært behandlet, gjaldt det en ung gutt som hadde solgt narkotika i grønlandsområdet i Oslo sentrum.

Overrasket

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) sitter i justiskomitéen, og nå ber han departementet se på saken. 

– Jeg tror mange av oss ble overrasket over det Borgarting sier her. Jeg tror det er viktig at politiet har dette virkemiddelet i kampen mot gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet. Denne typen virkemidler er viktige for å unngå at de de gjelder senere tas for mer alvorlig kriminalitet. Dette er en mulighet for å hindre ungdom fra å havne på feil spor.

Han peker på at bruken av slike virkemidler er et punkt som er fremhevet i regjeringserklæringen fra i vinter.

– Så du ønsker at det skal vedtas en slik hjemmel?

– Det står i Granavolden-erklæringen at vi skal jobbe med nettopp oppholdsforbud, og jeg håper justisministeren rydder opp i den situasjonen som nå er oppstått. Det er viktig at det er mulig å ilegge oppholdsforbud for visse områder, ikke minst på bakgrunn av den bekymringsfulle trenden vi har sett i Oslo, sier Gulati.

Borgartings nei

I Granavolden-erklæringen står det at regjeringen vil «gjennomgå og vurdere aktuelle bestemmelser for å sikre tilstrekkelig hjemmel for oppholdsforbud tilpasset dagens utfordringer, over lengre tid i et større geografisk område». 

I den ferske avgjørelsen fra lagmannsretten, skriver Borgarting:

«Straffeprosessloven § 222 a gir ikke hjemmel for å sikre den alminnelige ro og orden. Beskyttelse av en helt ubestemt krets av personer faller således utenfor området av bestemmelsen (...) En person kan ikke ilegges et oppholdsforbud knyttet til et bestemt område fordi han «generelt antas å være «farlig» for samfunnet» (...) Den kretsen det fremstår som man ønsker å beskytte, er alle som bor og oppholder seg i det avgrensede området. Lagmannsretten er enig med tingretten i at dette er en for vid avgrensning av de personer som skal beskyttes.»

Bakgrunnen er, som Aftenposten omtalte i mai, at Oslo politidistrikt ønsker å innføre noe de kaller «tvunget tilsyn» med unge gjengangerkriminelle.