Torsdag omtalte Rett24 en avgjørelse fra Hålogaland lagmannsrett, der retten besluttet å redusere straffen for oppbevaring av ett kilo hasj ettersom ransakingen av boligen var ulovlig. Samtidig opppsto det en parallell situasjon i Borgarting lagmannsrett, som både Dagbladet og NRK har omtalt.

Dom i saken er ikke avsagt, derfor foreligger det foreløpig ikke noen skriftlig begrunnelse. Under hovedforhandlingen besluttet imidlertid retten enstemmig at ransakingen som førte frem til beslaget ikke var lovlig. Ransakingen skjedde høsten 2020. Fra flere hold er det blitt anført at riksadvokatens presisering av hva som er lovlig tvangsmiddelbruk ikke kan ha «tilbakevirkende kraft», men dette beslaget skjedde altså et drøyt halvår før brevet fra Maurud.

Annonse

Vil du å være med på å utvikle Trolltinden Advokater videre?

Bevisavskjæring

I motsetning til i Hålogaland lagmannsrett, tok Borgarting konsekvensen av dette et skritt videre: Et flertall av dommerne mente at beslaget ikke kunne fremlegges som bevis, ettersom det var anskaffet ulovlig.

– Når det foreligger både en materiell og prosessuell hjemmelsmangel er det en så sterk krenkelse av tiltaltes rettigheter at bevisene ikke bør tillates ført, sa konstituert lagdommer Ingvild Bruce i retten, ifølge Dagbladet.

Den andre fagdommeren i saken var etter det Rett24 får opplyst lagdommer Elizabeth Baumann. Det er så langt ikke opplyst om hvem som utgjorde mindretall og flertall i avgjørelsen.

Kan havne i Høyesterett

Aktor i saken, statsadvokat Hulda Karlsdottir, sier hun er uenig avgjørelsen, og at de vil vurdere om dommen bør ankes til Høyesterett når den foreligger. Etter at hovedbeviset ble avskåret, hadde påtalemyndigheten ikke andre alternativer enn å legge ned påstand om frifinnelse.

Forsvarer i saken er advokatfullmektig Wahid Shah.

– Denne saken har stor prinsipiell betydning, og det er veldig positivt at lagmannsretten nå setter to streker under svaret, uttalte han til Dagbladet torsdag.

Les også professor Morten Holmboes kronikk om problemstillingen: Rusmidler, ransaking, raljering og rettssikkerhet