Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich har tatt til ordet for å endre dagens system for dommerutnevninger. Under Dommerforeningens domstolseminar i Oslo mandag, der hele det fremste justismiljøet i Norge var representert, var det mange som tenkte i samme baner.

Høyesterettsdommer Henrik Bull trakk frem sin personlige opplevelse av Norge som dårlig rollemodell.

Henrik bull
Henrik Bull, Tor Christian Carlsen, Kirsten Bleskestad, Dagfinn Grønvik og Ingjerd Thune under debatten mandag.

– Det norske systemet sender uheldige signaler internasjonalt. I en tid da dommernes uavhengighet kommer under press, så er det viktig å gå foran med et godt eksempel. Norge har et internasjonalt ansvar. Det gjelder å ha beskikket sitt hus på det formelle nivå, om man skal kunne øve internasjonalt press. Det er i de gode tider man må forberede seg på de dårlige, sa Bull.

– Aldri stått sterkere

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ville gjerne ha en diskusjon om de prinsipielle sidene ved dagens ordning, men var samtidig opptatt av å understreke at det i dag ikke er tvil om domstolenes uavhengighet.

sejested seminar
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted

– Domstolenes uavhengighet er meget sterk, den er ikke under press fra de andre statsmaktene. Om man ser på dommerstanden vi har i dag, så tror jeg at uavhengigheten aldri har stått sterkere. I hvert fall fremstår det slik fra vår side. Dette må være utgangspunktet, og så kan man selvsagt diskutere om man skal gjøre endringer i et prinsipielt, eventuelt er forebyggende perspektiv, sa Sejersted.

Vanskelig å frikoble

Statssekretær i Justisdepartementet Sveinung Rotevatn (V) sier til Rett24 at han tror det vil være vanskelig å frikoble utnevningene helt og holdent fra de andre statsmaktene. 

– Jeg tror nok at uansett hva slags modell man setter opp, så vil det jo på ett eller annet nivå måtte gjøres en utnevning, enten om det er som representant til et råd eller til noe annet. Så å frikoble alt totalt fra Storting og Regjering tror jeg er vanskelig å få til. Men det kan godt hende at vi skal ha flere armlengders avstand enn det vi har i dag.

Rotevatn deler Regjeringsadvokatens syn på at det i dag ikke er noe press på domstolene i dag, hverken på utøvelsen eller i utnevningene.

– Men samtidig mener jeg ikke at dette er et godt argument for ikke å se prinsipielt på hvordan man utnevner dommere. Både i lys av å være rustet for tøffere tider – om de skulle komme – og med tanke på å gå foran med et godt eksempel internasjonalt. Så jeg er helt åpen for denne diskusjonen, sier Rotevatn.

I dag står i prinsippet regjeringen fritt til å utnevne de dommere den vil, selv om den normalt følger innstillingen fra Innstillingsrådet.