I dag holder Dommerforeningen seminar om Domstolkommisjonens arbeid. På dagsorden er blant annet diskusjonen om det norske systemet for utnevning av dommere.

Mens Norge i prinsippet fortsatt har politisk utnevnte dommere, har den svenske Riksdagen denne våren bedt regjeringen om å utrede et nytt «domstolsråd», for å sikre dommernes uavhengighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Godværs-system 

Nå ønsker Høyres justispolitiske talsmann, Peter C. Frølich, at reglene endres også i Norge.

– Vårt system er bygget for godværsdager, men vi må bygge et system som tåler dårligere tider også, sier Frølich.

Bakteppet for at diskusjonen nå kommer for fullt, er ikke minst det som er skjedd i Polen det siste året, der det nasjonalkonservative partiet PiS har fått rent flertall. Dette flertallet har partiet blant annet brukt til å ta politisk kontroll over domstolene.

Les Rett24s gjennomgang av Polen-krisen her

– Injiserer politikk

I Norge er det Innstillingsrådet for dommere som gjennomfører rekrutteringsprosessene til dommerstillinger. Innstillingsrådets medlemmer er oppnevnt av Regjeringen, og formelt er det Kongen i statsråd som utnevner dommerne, etter innstilling fra Innstillingsrådet.

– I Norge har politikere stort sett vært påpasselig med å ikke blande politikk og dommerutnevnelser, men grensene utfordres innimellom. Det er ikke lenge siden en politiker fra SV mente at en lagdommer burde miste stillingen sin fordi han hadde uttalt at sovevoldtekter straffes for strengt. I 2007 skjedde den hittil siste direkte politiske innblandingen i en dommerutnevning. Da dreide det seg riktig nok ikke om annet enn å bedre kjønnsbalansen, men da injiserer man likevel politikk i prosessen, sier Frølich.

Han mener dommerutnevnelsene bør fjernes fullstendig fra politisk kontroll.

– Vårt system er i sin natur rigget for politisk påvirkning, og det er ikke heldig, sier Frølich.

Elitemøte

Til Dommerforeningens seminar i dag, kommer det meste av den justispolitiske eliten i Norge. I tilleggg til en rekke dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, kommer domstolkommisjonens medlemmer sorenskriver Yngve Svendsen, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund og lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Videre møter blant andre

  • Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted
  • Riksadvokat Tor-Aksel Busch
  • Statssekretær Sveinung Rotevatn (V)
  • Direktør i Høyesterett Gunnar Bergby
  • Styreleder i Domstoladministrasjonen Bård Tønder
  • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke
  • President i Juristforbundet Curt A. Lier, og 
  • Advokatforeningens Jens Johan Hjort og Merete Smith.

Domstolkommisjonen ble opprettet i fjor, og skal innen 11. august 2020 levere sitt forslag til hvordan Domstols-Norge skal organiseres i en tid med mer digitalisering, flere saker og neppe mye mer ressurser.

Og kanskje et krav om sterkere skille mellom dømmende og utøvende statsmakt.