– Mange internasjonale klienter ber oss om juridisk rådgivning på tvers av landegrenser i Norden. Ved at Wistrand nå blir del av CMS vil vi kunne gi klientene våre enda bedre og mer effektiv juridisk bistand på alle prosjekter som har et norsk-svensk tilsnitt, skriver Bjørnar Alterskjær, managing partner i
CMS Kluge, i en pressemelding.

Wistrand teller i dag totalt 150 advokater i Stockholm og Gøteborg.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

To år siden CMS

Det er nå to år siden Alterskjær landet prosessen med å innlemme Kluge i det internasjonale advokatfellesskapet CMS, og deres mer enn 8000 ansatte.

Les: Fra og med i dag er advokat-giganten CMS på plass i Norge

– Vi har jobbet aktivt for å etablere oss i Skandinavia over lengre tid, og er svært glade for at Kluge valgte å slutte seg til oss. CMS er en organisasjon av uavhengige, men samtidig operasjonelt og teknisk integrerte firmaer, sa styreleder Pierre-Sébastien Thill i CMS International til Rett24 den gangen.

– CMS Kluge og Wistrand har i flere år hatt et uformelt samarbeid på ulike klientprosjekter, ofte hvor juridisk rådgivning på tvers av den norsk-svenske grensen har vært nødvendig. Vi ser frem til et enda tettere samarbeid fremover, sier Fredrik Råsberg, styreleder i Wistrand i Stockholm, i tirsdagens pressemelding.

Nordisk plattform

CMS har i dag 70 kontorer i over 45 land og sysselsetter mer enn 5800 advokater over hele verden.

– Målet vårt er å utvikle en sterk nordisk plattform, særlig siden mange CMS-klienter allerede er aktive i denne høyvekstregionen. I 2021 sluttet Kluge seg til CMS og nå sammen med Wistrand vil vi sikre tilstedeværelsen vår også på det svenske markedet, skriver Pierre-Sébastien Thill, styreleder i CMS.