Da styreleder Anders Etgen Reitz startet firmaet Iuno i 2011, var det hele tiden planen at firmaet skulle ha et nordisk fokus. Først skulle de imidlertid etablere seg i København, og der har de nå vokst til over 60 ansatte. I fjor ble det formelt etablert kontorer i Oslo og Stockholm, og nå forteller Reitz at de har tenkt å begynne en oppskalering.

– Vi var tre som hadde bakgrunn fra andre store firmaer, som startet dette firmaet fordi vi ønsket å lage et selskap ut fra en idé om en litt annerledes kultur. Vår opplevelse er at mange av de store firmaene, uansett hvor store de er, egentlig mest er et kollektiv av små firmaer som konkurrerer med hverandre internt, der man måles på hvor mange kunder den enkelte partner kan levere, Vi ønsket å skape en bedrift der alle kundene er virksomhetens kunder, ikke den enkelte og partners. Slik kan vi unngå interne strukturer som gjør det både dyrere og vanskeligere å være kunde. Vi ønsker mer lagånd, og mer feiring av hverandres suksess, forteller Reitz.

15 advokater

Veksten i Danmark har vært rundt 15 prosent årlig siden oppstart, opplyser han, og da i all hovedsak organisk vekst. De har ikke fusjonert inn andre firmaer store kontorer. Danskene opplyser ikke om firmaets totalomsetning, men hadde ifølge de offentlige regnskapene en bruttofortjeneste på 21 millioner i fjor, opp fra 14 millioner året før.

– Vi skrev nærmest et manifest om hva slags kultur vi ønsket, og det har vi opp gjennom årene brukt mye tid på å vedlikeholde. Derfor har vi vært forsiktige med å vokse for fort, men til gjengjeld er det en mer robust vekst, sier Reitz.

Han ser for seg at de vil bygge opp kontoret i Oslo til å ha cirka 15 advokater. Firmaet primære kundemasse er internasjonale selskaper som opererer i hele Norden, og som derfor ønsker seg en one-stop-shop advokattjeneste på tvers av jurisdiksjonene.  

– Det er vår erfaring at du må ha omtrent fem advokater på hvert felt for å nå en kritisk masse i kvalitet og fleksibilitet på våre spesialområder, som er transportrett, arbeidsrett og corporate.

– Norden er ekstremt tett sammenvevd på så mange områder, men hvorfor tror du det i så liten grad gjelder advokatbransjen?

– Det er jo noen strukturelle utfordringer. Om man vil åpne et advokatfirma i et annet land så må man enten finne noen lokalt som vil være kontoret for deg, eller så må man gå inn fullt aktiv selv. Vi har valgt å bli autorisert selv, og det er en forholdsvis tung prosess å gå gjennom. Jeg tror også mange firmaer vurderer at man får mer ut av å være alene enn å samarbeide med andre selskaper, fordi man ikke er fullintegrerte. Man har få økonomiske incentiver til å sende oppdraget til det som i realiteten er et annet firma.

Dyrt i Norge

– Hvordan vil du sammenligne timeprisene i de tre landene?

– Norge er kjent for å ha meget høye timepriser, og du ser jo at profitten hos partnerne i Norge ligger tilsvarende. Norge er nok det markedet hvor prisene ligger høyst, selv om man skal være litt forsiktig med å sammenligne. Akkurat nå er jo valutaen slik at forskjellen er mindre.

Reitz sier de har en ambisjon om å ha færre ansatte per partner enn mange av de store firmaene har i dag.

– Vi vil gjerne bruke penger på de riktige hodene, men til gjengjeld bruker vi lite på støttefunksjoner. Vi har en startup-mentalitet, så man skal nok like å arbeide i en kultur der man er med i hele prosessen. Det er slik vi selv liker å jobbe, og det gir en motivasjon til hele tiden å se etter oppgaver som kan effektiviseres bort. Det er lettere å tenke slik om man ikke har noen å delegere oppgaver til, sier Reitz.