Konkurrencerådet har i 2020 analysert det danske advokatmarkedet, og funnet ut at bransjen i 2018 omsatte for 14,7 milliarder danske kroner, fordelt på 1.800 firmaer.

Snaut 70 prosent av omsetningen stammer fra forretningskunder, drøyt 11 prosent fra det offentlige, og rundt 20 prosent fra privatpersoner og organisasjoner.

Annonse

Har du lyst til å bli en del av et sterkt juridisk fagmiljø i kunnskapssektoren?

For å øke konkurransen i markedet, sendte konkurransemyndigheten i fjor ut ut en rekke forslag på høring. Disse fikk flengende kritikk fra bransjen, men myndigheten har ikke latt seg avskrekke av det. Da den endelige rapporten ble publisert torsdag, kom den med en lang rekke konkrete anbefalinger til endringer i hvordan advokatbransjen skal reguleres.

Hensikten er ifølge rapporten å redusere barrierene for nyetablering, og å gjøre det enklere for kundene å navigere i markedet. Mange av forslagene blir ifølge danske medier oppfattet som en krigserklæring. Konkurransemyndigheten vil:

 • Lempe på reglene for advokatselskapers eierskap og ledelse.
 • Utvide advokatselskapers mulige «formål», ved å tillate det de kaller  multidisiplinære partnerskap.
 • Åpne for at ansatte advokater skal kunne selge ekstern juridisk rådgivning under bruk av advokattittel fra andre virksomheter end advokatfirmaer.
 • Nedsette en arbeidsgruppe om opptak av andre kandidater enn jurister på advokatutdannelsen
 • Lempe reglene for interessekonflikt vedrørende identifikasjon med kollegers interesser
 • Avskaffe forbudet mod «klientfiskeri», unntatt i straffesaker eller saker vedrørende særlig utsatte eller sårbare personer
 • Avskaffe forbudet mod honorardeling med ikke-advokater
 • Avskaffe forbudet mod resultatbaserte prisavtaler, unntatt i straffesaker
 • Alle kunder skal motta tilbud i fast standardmal før en avtale inngås
 • Advokatfirmaene skal opplyse standardpris og timepris på egen hjemmeside
 • Mer konkurranseutsetting av offentlig advokatvirksomhet
 • Det foreslås også flere grep for å øke konkurransen om tildeling av oppdrag som bobestyrer

Da mange av forslagene var ute på høring i fjor, ga den danske advokatforeningen uttrykk for at Konkurrencerådet etter deres syn har misforstått svært mye, og at selve grunnlaget for analysen etter deres syn var «stærkt mangelfuldt».

«Det vil følgelig ikke give mening at kommentere de enkelte forslag og anbefalinger i detaljer», skrev foreningen i høringsrunden i fjor, der de slaktet utredningen sønder og sammen.

«Det kan utvikle seg til et frontalangrep på rettsstaten», skrev Advokatsamfundet i august i fjor.