Rett24 har denne uken avdekket at politiets digitale straffesaksforsendelser er sårbare for manuelle feil. Dette medfører at avhør, åstedsbilder og annet bevismateriale under etterforskning stadig sendes til feil mottakere, gjennom Altinn.

Les om feilsendingene her

Personvernloven inneholder bestemmelser som pålegger både private og offentlige aktører å melde fra til Datatilsynet dersom det oppstår vesentlige avvik i virksomhetens behandling av personopplysninger.

Forventer melding

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier at han på bakgrunn av det som er fremkommet forventer en formell melding fra politiet. 

– Den regelen har eksistert ganske lenge, og ble skjerpet i den nye personvernloven som trådte i kraft i sommer. Feilsendinger av et visst alvor skal det meldes fra om, og hensikten er at vi skal kunne undersøke om det er begått et lovbrudd, og dessuten at man skal lære av feilene og ikke gjenta dem. 

Får 40 i uken

Den nye personvernloven bygger på GDPR-forordningen, som trådte i kraft i EØS-området 20. juli. Et sentralt element er Datatilsynets adgang til å utstede relativt omfattende gebyrer for brudd på personvernbestemmelsene.

I 2016 fikk NTNU, etter gammelt regelverk, 75.000 kroner i gebyr fordi en epost med en students personopplysninger ble feilsendt til 52 av medstudentene, uten at avviksmelding ble sendt.

– Vi har fått veldig mange avviksmeldinger etter at den nye loven trådte i kraft, cirka 40 i uken. Dette er tydeligvis noe mange virksomheter tar på stort alvor. Men vi har ikke registrert noen fra politiet, det ser i hvert fall ikke ut til at det finnes noen meldinger som knytter seg til feilsendte straffesaksdokumenter. Det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor det ikke er skjedd, men jeg regner med at politiet tar en vurdering av dette. Rent umiddelbart vil jeg si at dette helt klart er noe som burde vært sendt inn, sier Thon, som tar forbehold om at Datatilsynet foreløpig bare har gjort et overfladisk søk i de innkomne avviksmeldingene.