Torsdag i forrige uke opplevde Rett24 å bli tilsendt straffesaksdokumenter via Altinn. Dokumentene skulle egentlig til forsvareren, men Oslo politidistrikt hadde ved et uhell forvekslet advokatfirmaets organisasjonsnummer med Rett24s organisasjonsnummer.

push

Les om forrige forveksling her

Politiet opplyste til Rett24 at forvekslingen skyldtes en menneskelig feil, og at de ville gjennomgå rutinene. Men bare tre dager senere skjedde akkurat det samme igjen. Denne gangen var det «Stiftelsen Elden» på Røros som var mottaker av en svært alvorlig straffesak under etterforskning. 

– Jeg satt på toget da jeg fikk meldingen om en straffesaksforsendelse fra politiet. Da jeg logget inn og åpnet den, skjønte jeg at det nok var skjedd en forveksling, bekrefter daglig leder i Stiftelsen Elden, Siri B. Gellein, overfor Rett24.

Stiftelsen Elden setter hver sommer opp et historisk musikkspill om Karl XIIs felttog på Røros i 1718.

Annonse

Legal Officer - Food and Veterinary Unit

– Makkverk

Straffesaken som havnet på Røros, skulle selvsagt egentlig gått til advokatfirmaet med samme navn. Managing partner i Advokatfirmaet Elden, Anders Brosveet, er ubegeistret.

anders brosveet
Anders Brosveet

– Problemet er at hele løsningen er et makkverk. Altinn er forsåvidt en kjekk og grei portal, men den er knyttet til organisasjonsnummer. Dette i motsetning til Aktørportalen, som er knyttet til den enkelte advokat, sier Brosveet.

Advokatfirmaet Elden har fem kontorer og rundt 70 advokater på samme organisasjonsnummer, og har nå ansatt en sekretær på fulltid for å ta imot og videresende alle Altinn-sakene.

– Det snakkes så fint om digitalisering, og så lager politiet en helt annen løsning enn den som er laget for domstolene. I stedet for å lage én felles påloggingsløsning som inngangsport for advokater, så sitter man på hver sin tue og lager forskjellige systemer. Nå har vi Aktørportalen, vi har Altinn – en enveiskanal uten mulighet for å se status på saken, og så har vi UDI og UNE som bruker eDialog, sukker Brosveet.

Sparer enormt

Prosjektet «Digitale aktorater og fengslinger» har vært ledet av statsadvokat Berit Johannessen, som er utlånt til Politidirektoratet for dette formål. Hun forteller at det nå sendes rundt 2500 straffesaker gjennom Altinn hver uke. Over halvparten av sakene mottas av forsvarere og bistandsadvokater, mens rundt én tredel mottas av domstolene.

– Noe av bakgrunnen for å utvikle en sikker digital kanal ut fra politiet, var at det var begynt å vokse frem flere usikre måter å sende straffesaksdokumenter på, som epost, dropbox og lignende. Vi valgte da å utvikle en sikker filsluse fra politinettet til Altinn, som er en trygg og kryptert IKT-tjeneste. Altinn-tjenesten har vært i produksjon i cirka 1 års tid, og den omfattende bruken viser at vi har klart å lage en tjeneste som har vært etterspurt i etaten. Feilsending av straffesaksdokumenter skal ikke skje, men det hender dessverre, og er jo ikke noe nytt. Nå må vi jobbe systematisk for å unngå manuelle feil, forteller Johannessen.

Annonse

Legal Officer - Food and Veterinary Unit

Noen uker uten feil

Hvor ofte sendes dokumenter feil i dag?

– Det har jeg ikke eksakt tall på, men det sendes rundt 2500 saker i uken, og noen uker går helt uten feilsendinger. Men vi har sett noen manuelle feil, og saker som den Rett24 opplevde er en vekker, som blant annet førte til at vi fikk lagt ut et oppslag på vårt intranett om hva som faktisk står i brukermanualene, sier Johannessen.

Hun opplyser at den digitale oversendelsen sparer politiet for 10 paller papir i uken, i tillegg til innsparte porto, kopierings- og personellkostnader.

– Egentlig er dette en suksesshistorie – vi har nå laget et produkt som er veldig godt egnet til å sende straffesaker med et tastetrykk. Og så må vi jo si at vi liker ikke at straffesaker feilsendes til mediebedrifter. Men vi jobber kontinuerlig med opplæring, og vi er fortsatt ikke i mål.

– Har dere vurdert å koble dere opp mot domstolenes aktørportal i stedet?

– Det ble diskutert under planleggingen for noen år siden, men domstolene var veldig klare på at de av prinsipielle årsaker ikke ønsket politiets saker inn i det systemet de har utviklet.

Smith: – Ikke bra nok

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, forteller at foreningen til stadighet får tilsendt straffesaker som egentlig skulle til en eller annen forsvarer. 

Merete Smith
Merete Smith. (Foto: Monica Kvaale)

– Det er jo åpenbart i strid med alle regler, og svært uheldig. Det skal bare ikke skje, sier Smith. Hun mener det er problematisk at man har tatt i bruk et system som er så sårbart for menneskelige feil.

– De feilsendingene som er kommet til oss, kommer fra forskjellige deler av politiet. Hver gang har vi gjort dem oppmerksomme på det, og likevel gjøres feilen på nytt. Det er selvsagt ikke vond vilje som ligger bak, men hvis politiet må bruke internett for å sjekke hjemmesiden til advokatene, så er ikke det et godt nok system. På en eller annen måte må det være en forbindelse til den enkelte advokat innebygget i systemet, slik som i Aktørportalen. I minst fem år har vi bedt om at Aktørportalen skal brukes også til straffesaker, men det har Domstoladministrasjonen ikke lyttet til. Resultatet ser vi nå. Det er ikke bra nok, sier Smith.

Annonse

Erfaren advokat/-fullmektig innen M&A

Forsvarergruppen reagerer

Leder av Forsvarergruppen, Marius O. Dietrichson, mener saken er alvorlig.

– Særlig nå som dokumentene oversendes elektronisk. Dokumentene kan da lett, bare ved et tastetrykk, sendes videre til andre som har like lite med saken å gjøre som den som ved en feil mottok dokumentene. Det er selvsagt alvorlig for de det gjelder, men det er også alvorlig for rettsordenen, tilliten til denne, og samfunnets behov for å oppklare straffesaker.

Han forteller at også hans firma, Furuholmen Dietrichson, innimellom mottar saker som ikke skal til dem.

– Det skal være lov å gjøre feil. Men jeg er urolig over å høre at det er så mange feilsendinger som det som her kommer frem, og særlig bekymringsfullt er det at flere av de uriktige mottakerne ikke er advokater eller advokatfirmaer, sier Dietrichson.