Som Rett24 kunne fortelle for en måned siden, er sammenslåingen av landets tingretter og jordskifteretter blitt flyttet noe frem sammenlignet med det som opprinnelig var planen. I stedet for at alt skjer 1. mai, skjer sammenslåingene nå i to bolker: En prøveballong 12. april, og en hovedbolk mandag 26. april.

For å få til dette, må samtlige datasystemer i domstolene stenges ned i fire omganger. Første runde kommer nå til helgen.

Les: Sett ring i kalenderen – her blir det datakrøll for alle aktører i domstolene

– Vi hadde et statusmøte onsdag. Ting går etter planen, men for sikkerhets skyld har ledelsen i Domstoladministrasjonen fått beskjed om å være i beredskap gjennom hele helgen. Så langt ser det ikke ut til å være problemer, sier informasjonssjef Yngve Brox.

Ikke sats på Aktørportalen

Fredag starter altså den antagelig mest kompliserte datatekniske operasjonen som er gjort i domstolene. Ettersom det aller meste av dokumentbehandling og kommunikasjon mellom aktører nå er fulldigitalisert, gjennom Aktørportalen, Lovisa og flere andre systemer, må alle disse databasene bearbeides samtidig når flere enheter skal slås sammen til én.

Da er det mye som kan gå galt. For å starte rolig, har DA plukket ut to domstoler som prøveballonger. Det er nye Trøndelag tingrett, og nye Søndre Østfold tingrett.

– Planen er at hele den tekniske sammenslåingen av de to nye tingrettene gjennomføres fra fredag klokka 16. Da vil alle interne systemer bli stengt frem til midnatt søndag kveld, forteller Brox.

Alle hastesaker som oppstår i de aktuelle rettskretsene denne helgen, enten det er fengslinger eller andre tvangsmidler som krever dommerbehandling, vil måtte løses på gamlemåten: Med en telefon til dommeren. Eventuelt skriftlig på gammeldags papir.

– Så sender du mail til noen etter klokken 16 fredag, vil den ikke bli mottatt, altså?

– Den vil bli mottatt, men mottakeren vil antagelig ikke kunne få lest den før mandag morgen. Men den forsvinner ikke.

Her er datoene

Har du ofte med domstolene å gjøre, kan du først som sist notere deg datoene du skal være obs på. Samtlige datasystemer vil være stengt:

 • Fredag 9. april fra kl. 16:00 til og med mandag 12. april kl. 00:00
 • Torsdag 22. april fra kl. 16:00 til og med mandag 26. april kl. 00:00
 • Fredag 28. mai fra kl. 16:00 til og med mandag 31. mai kl. 00:00
 • Torsdag 10. juni fra kl. 16:00 til og med mandag 14. juni kl. 00:00

Sammenslåingene av tingrettene vil skje slik:

Mandag 12. april

 • Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett blir Trøndelag tingrett.
 • Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett blir Søndre Østfold Tingrett.

Alle de tidligere tingrettene vil bli rettssteder i de nye tingrettene. Det betyr at saker som i dag går for en tingrett skal behandles ved samme rettssted som tidligere. En fengsling som tidligere skulle håndteres ved Namdal tingrett, skal altså heretter behandles ved Trøndelag tingrett, Namsos rettssted.

Mandag 26. april kommer det store rushet

 • Aust Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett blir Agder tingrett
 • Drammen tingrett, Hallingdal tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett blir Buskerud tingrett
 • Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett blir Follo og Nordre Østfold tingrett
 • Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett blir Haugaland og Sunnhordland tingrett
 • Alstahaug tingrett Sandnessjøen, Alstadhaug tingrett Mosjøen, Brønnøy tingrett og Rana tingrett blir Helgeland tingrett
 • Bergen tingrett, Hardanger tingrett Lofthus, Hardanger tingrett Norheimsund og Hardanger tingrett Odda blir Hordaland tingrett
 • Indre Finnmark tingrett / Sis-finnmárkku diggegoddi og Øst-Finnmark tingrett blir Indre og Østre Finnmark tingrett.
 • Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett blir Midtre Hålogaland tingrett.
 • Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett blir Møre og Romsdal tingrett
 • Nord-Troms tingrett og Senja tingrett blir Nord-Troms og Senja tingrett
 • Oslo tingrett og Oslo byfogdembete blir Oslo tingrett
 • Asker og Bærum tingrett og Ringerike tingrett blir Ringerike, Asker og Bærum tingrett
 • Glåmdal tingrett, Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett blir Romerike og Glåmdal tingrett
 • Lofoten tingrett og Salten tingrett blir Salten og Lofoten tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett Førde, Sogn og Fjordane tingrett Nordfjordeid og Sogn og Fjordane tingrett Sogndal blir Sogn og Fjordane tingrett
 • Dalane tingrett, Jæren tingrett og Stavanger tingrett blir Sør-Rogaland tingrett
 • Aust-Telemark tingrett, Nedre Telemark tingrett og Vest-Telemark tingrett blir Telemark tingrett
 • Vestfold tingrett Horten, Vestfold tingrett Larvik og Vestfold tingrett Tønsberg blir Vestfold tingrett
 • Alta tingrett og Hammerfest tingrett blir Vestre Finnmark tingrett
 • Gjøvik tingrett, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett og Valdres tingrett blir Vestre Innlandet tingrett.
 • Hedmarken tingrett, Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett blir Østre Innlandet tingrett