Den Oslo-lokale brusprodusenten O. Mathisen AS lanserte i februar et mineralvann med sitronsmak under varemerket JALLASPRITE.

Coca-Cola, som eier av varemerket SPRITE, reagerte umiddelbart, og gjennom våren foregikk en omfattende dialog mellom de to. Mikroprodusenten nektet imidlertid å bøye seg, til tross for at Coca-Cola tilbød selskapet tre måneder til å selge ut varelageret.

I oktober kunngjorde O. Mathisen AS at brusen ville bytte navn til JALLAXXXXXX, noe Coca-Cola allerede hadde formidlet at de ikke ville akseptere. Dette fordi de mente den omfattende medieomtalen av saken ville føre til at forbrukerne assosierte til sensur av ordet SPRITE. Coca-Cola anfører ikke at JALLAXXXXXX krenker varmerkebeskyttelsen av SPRITE, kun at bruken er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk.

Systematisk media-bruk

I påvente av en potensiell hovedforhandling, har Coca-Cola begjært midlertidig forføyning som forbyr bruken av dette navnet.

Oslo tingrett kommer til at Coca-Cola har sannsynliggjort et krav, og at det under tvil foreligger sikringsgrunn.

Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland legger vekt på at O. Mathisen, ved daglig leder Jarle Hollerud, tross gjentatte henvendelser lenge nektet å bytte navn, og den publisitet prosessen mot Coca-Cola fikk:

«Konsekvensen av dette er en stor reklamegevinst for OM, og negativ publisitet for Coca-Cola som den store og lite rause aktøren. Retten finner grunn til å trekke frem at Hollerud i en av artiklene uttalte at X'ene erstatter hver bokstav i SPRITE. Han har senere uttalt at det var tidsnød og estetikk som var begrunnelsen for navnevalget. Avgjørende for retten er at han setter X'ene i sammenheng med SPRITE, og at media systematisk synes brukt for å få publisitet rundt konflikten og søksmålet som er reist. Hans etterfølgende uttalelse om estetikk og tidsnød endrer ikke assosiasjonen som er skapt, nemlig at navnet peker tilbake på SPRITE og at det er dette som egentlig står der. Også tidligere i prosessen ble det avbildet en flaske JALLA JALLASPRITE med en lapp med påskriften «SAKSØKT» over.»

Tvil om «vesentlig»

Når det gjelder sikringsgrunnen, mener retten at det grunnet JALLAXXXXXs lave omsetning er noe tvil om kravet til «vesentlig» skade er oppfylt. Retten lander likevel på at det foreligger sikringsgrunn, og skriver:

«Det er opplyst at selskapet i 2017 hadde en omsetning på 2,8 millioner kroner og et årsresultat på 260 000 kroner. Videre at omsetningen til selskapet økte med over 1,1 millioner kroner fra 2016 og at årsresultatet økte med 46%. Markedet er primært knyttet til spesielle områder i Oslo, men i stadig økende grad utover dette. Virksomheten er altså ikke ubetydelig, og selv små aktører vil på sikt kunne påføre ubotelig skade på et varemerke i form av tapt anseelse, og ikke minst påbegynt degenereringsprosess. Retten mener nettopp det er tilfelle her særlig grunnet den medieoppmerksomhet som har vært rundt saken som tidligere beskrevet.»

Coca-Cola hadde også begjært forføyning om forbud mot salg av flasker med JALLASPRITE, altså uten X'ene, men retten mener det her ikke foreligger sikringsgrunn. Dette fordi salget av disse i det vesentlige allerede er opphørt, og sakskostnader tilkjennes ikke.

Ifølge E24 er hovedforhandling berammet til våren. 

Les hele avgjørelsen her (Lovdata PRO)