Jon Wessel-Aas er varamedlem til styret i «Schibsted-stiftelsen», som er største eier i Schibsted og Verdens Gang. Han står på god fot med VG-redaktøren. Det kan være en medvirkende årsak til at han tilsynelatende tror VG har noe å fare med. VG har som kjent kjørt en helt absurd kampanje mot Advokatfirmaet Rogstad AS, med en hel serie løgner, halvsannheter, fiktive kilder – kort sagt massiv mistenkeliggjøring, uten påvisning av ett eneste konkret regelbrudd av relevans for advokatvirksomheten. Ikke ett!

Til tross for dette får Wessel-Aas seg til å uttale offentlig: I artiklene fremkommer påstander om at en som er daglig leder er tatt med kokain, sammen med et gjengmedlem, og at eierstrukturer rundt firmaet er proforma. Det er ingen advokat i Advokatforeningen som kan mene noe annet enn at dette er helt forferdelig, om det er korrekt. Han forsøker endog å diktere hva medlemmene i foreningen skal mene. Det er ikke dårlig for en forsvarer av ytringsfriheten!

Det er rett og slett en skam å uttale seg slik om kolleger! Wessel-Aas nøyer seg ikke med å gjengi VG, hvilket i seg selv er temmelig useriøst, men han overdriver hva VG insinuerte. Jada, en ledende administrativt ansatt – ikke advokat – tok en stripe kokain. Det har mange advokater og VG-journalister også gjort. Men å fremstille det som å «bli tatt med kokain, sammen med et gjengmedlem», er en overdrivelse. Denne overdrivelsen kobler han direkte til en ny overdrivelse om at VG har påstått at «eierstrukturer rundt firmaet er proforma». Det har ikke VG turt å påstå, de har nøyd seg med å skape det inntrykket hos naive lesere som Wessel-Aas og Dietrichson.

Det er en skam at det første han utretter som nyvalgt leder er å spre løgnaktige beskyldninger mot et 30-talls advokater, som ikke har begått et eneste regelbrudd. Det er helt åpenbart at heller ikke Wessel-Aas har gjort noe som helst for å undersøke fakta. Det har han til felles med Merete Smith og Marius Dietrichson. Jeg har tilbudt begge å ta kontakt om de ønsker å få klarhet i faktagrunnlaget som de uttaler seg om. Ingen av dem har vist noen interesse. Tilbudet omfatter herved også Jon Wessel-Aass, men jeg kan ikke forestille meg at han har ryggrad nok til å ta imot det. Jeg har eid 25 prosent av aksjene og vært styreleder i Adv.fa. Rogstad siden høsten 2017, og det er i denne tiden selskapet har hatt en eventyrlig vekst. Jeg er altså en sentral del av den eierstruktur som liksom skal være proforma. Den andre eieren er advokat Sidra Bhatti, med 75 prosent. Hun, jeg og to andre ansatte utgjør i styret. Å tro at dette er en proforma eierstruktur, er stupid av flere grunner. Den viktigste er at det ikke finnes èn eneste fornuftig grunn til at det skulle være proforma. Hva i all verden skulle man kunne oppnå eller unngå ved det? Jeg har vondt for å tro at Wessel-Aas eller Dietrichson virkelig tror at det kan være noe i VGs insinuasjoner om «proforma». Til det er det for meningsløst.