Etter at søkerne er vurdert, er det besluttet at det ene ledige embetet i Hålogaland lagmannsrett ikke skal besettes i denne omgang. I stedet ble det tirsdag utlyst en seks måneder lang konstitusjon, før embetet blir utlyst på nytt senere i år, opplyser førstelagmann Monica Hansen Nylund til Rett24.

De to som ble innstilt til det ene gjenværende embetet i Hålogaland lagmannsrett, er

  1. Frode Stock
  2. Martin Hennig

Frode Stock (38) er for tiden konstituert lagdommer i Hålogaland. Han er i permisjon fra stilling som politiadvokat i Troms politidistrikt og har tidligere vært rådgiver hos Fylkesmannen i Troms, dommerfullmektig i Trondenes tingrett og amanuensis ved Universitetet i Tromsø. 

I Bergen tingrett var det tre søkere som i dag er konstituerte ved tingretten, og alle ble innstilt til fast embete. De tre er

  1. Kristin Farstad
  2. Stian Hordvik
  3. Britt Eren Meling

Kristin Farstad (58) har tidligere vært konstituert sorenskriver ved Lofoten tingrett og har lang fartstid som partner i Simonsen Vogt Wiig. Hun har også vært blant annet konstituert statsadvokat.

I Kristiansand tingrett gikk den øverste plassen til en shippingadvokat. De innstilte er:

  • Truls Lie
  • Trine Løland Gundersen
  • Liv Shelby

Truls Lie (38) er advokat og direktør i PWC innen sektoren shipping, offshore og oljeservice. Han har tidligere arbeidet i Finansdepartementets skattelovavdeling, i Thommessen og som dommerfullmektig.