Våren 2018 ble det utlyst to ledige embeter ved ankedomstolen i Trøndelag. Det resulterte i en søkerliste med 12 navn. Da søknadsfristen sist måned gikk ut for «ett, eventuelt to» embeter, ble resultatet en langt kortere liste, med sju søkere.

Frostating er med sine 19 dømmende årsverk den fjerde største lagmannsretten i landet, bak Agders 23, og foran Hålogaland og Eidsivating med henholdsvis 18 og 16.

Til de ett eventuelt to embetene har rådet innstilt:

  • Kari Leira Bjørsnøs, advokat, Bjerkan Stav
  • Christofer Eriksen, fylkesnemndleder
  • Toril Andersson, tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
  • Nina Sandell, advokat ved Kommuneadvokaten i Trondheim

Også i Agder lagmannsrett er det et ledig embete. Der har rådet innstilt:

  1. Beate Storesund, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Agder
  2. Mette Renholt Ackenhausen, advokat
  3. Jeanette Knutsen, statsadvokat