Fra nyttår ble fire av tingrettene i Vestfold slått sammen til nye Vestfold tingrett. Tidligere Riksantikvar og PST-sjef Jørn Holme er tiltrådt som ny sorenskriver, og han har fått 20 søkere til jobben som nestleder. I tillegg er det ledig ett til to embeter. Søkerne er:

 1. Kristine Schilling (48), tingrettsdommer
 2. Hilde Aas Valle (47), advokat
 3. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat
 4. Pål Ringheim Eriksen (41), fagsjef
 5. Bjørn Dyrland (43), advokat
 6. Marianne Hognestad (56), advokat
 7. Per Christian Arnesen (52), tingrettsdommer
 8. Anders Nesheim (62), tingrettsdommer
 9. Roger Edvard Rosvoll (42), konstituert lagdommer
 10. Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 11. Anne Lise Skeide Edvardsen (49), leder for Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
 12. Atle Roaldsøy (59), advokat/fagsjef
 13. Lena Fagervold (49), tingrettsdommer
 14. Olaf Halvorsen Rønning (35), konstituert tingrettsdommer
 15. Sigrid Frogner Larsen (36), politiadvokat
 16. Kvinne, unntatt offentlighet
 17. Kvinne, unntatt offentlighet
 18. Kvinne, unntatt offentlighet
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet

Eidsivating lagmannsrett skal ha ny førstelagmann, og søkerne er:

 1. Nina Sollie (42), konstituert lagmann Eidsivating lagmannsrett
 2. Odd Magne Gjerde (57), sorenskriver ved Øvre Romerike tingrett
 3. Bente LaForce (46), tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett

Follo tingrett holder til i Ski, og har i tillegg til sorenskriveren sju tingrettsdommere og to dommerfullmektiger. Til ett ledig embete har det meldt seg 23 søkere, de er:

 1. Kristine Schilling (48), tingrettsdommer
 2. Anne Christine Kroepelien (53), advokat
 3. Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat
 4. Ingvil Conradi Andersen (43), konstituert tingrettsdommer
 5. Anne Marie Sanne Øien (43), advokat
 6. Lola Magnussen (38), nemndsleder
 7. Liv Asheim Leirvik (48), juridisk kyndig rettsmedlem/trygderettsdommer
 8. Karin Skedsmo Danevad (43), politiadvokat I
 9. Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 10. Geir-Olav Jensen (53), konstituert tingrettsdommer
 11. Ann Kristin Hundvebakke (48), advokat
 12. Olav Hovstad (47), nemndsleder
 13. Olaf Halvorsen Rønning (35), konstituert tingrettsdommer
 14. Marius Sandvig (50), konstituert tingrettsdommer
 15. Mann, unntatt offentlighet
 16. Mann, unntatt offentlighet
 17. Mann, unntatt offentlighet
 18. Mann, unntatt offentlighet
 19. Kvinne, unntatt offentlighet
 20. Kvinne, unntatt offentlighet
 21. Kvinne, unntatt offentlighet
 22. Kvinne, unntatt offentlighet
 23. Kvinne, unntatt offentlighet