Arbeidsretten består av tre fulltidsansatte dommere, lederen Jacob Wahl, nestleder Tron Løkken Sundet og – inntil for et par uker siden – Marit B. Frogner.

Frogner er imidlertid utnevnt til lagdommer ved Borgarting, og i hennes fravær er Alexander Næss Skjønberg (32) konstituert i stillingen ut året.

Stor innflytelse

Når stillingen nå skal besettes permanent, så vil partene i arbeidslivet følge prosessen med falkeblikk. Arbeidsretten avgjør etter arbeidstvistloven tariffolkningen med bindende virkning, uten ankemuligheter. Arbeidsretten legger dermed grunnlaget for spillereglene i stort sett hele det norske arbeidslivet.

Blant de mest sentrale søkerne på listen vil partene for det første oppdage Alexander Næss Skjønberg, som altså allerede er konstituert i stillingen. Deretter vil de se to advokater med yrkeserfaring fra hver sin side av bordet: SBDL-partner Arvid Ødegård og Elin Nykaas.

NHO og NJ

Ødegård har vært i SBDL siden 2012 – og før det var han mange år i Haavind – men tidligere i sin karriere var han fra 1989 til 1996 advokat i NHO. Nykaas er advokat i Norsk Journalistlag, som er journalistenes fagforening.

NHO, LO og de andre store «kundene» i Arbeidsretten vil nok også notere at fagdirektør Eli Mette Jarbo fra Arbeids- og sosialdepartementet har søkt.

Søkerne er:

 1. Alexander Næss Skjønberg (32)
 2. Eli Mette Jarbo (59)
 3. Elin Nykaas (54)
 4. Arvid Reidar Ødegård (64)
 5. Leif Sandtorv (48)
 6. Aimée Iren Margrethe Bendvold Krodemansch (62)
 7. Gry Hege Ahlgren (46)
 8. Truls Eirik Waale (37) 
 9. Unni Westli (55)
 10. Bjørn Ketil Myrset (64)
 11. Thorbjorn Gaarder (63)