På grunn av pinsen ble det denne uken holdt statsråd onsdag i stedet for den tradisjonelle fredagen. Der ble det foretatt åtte utnevninger fra Justisdepartementet, inkludert en ny tilsetting ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet.

Jens Halvard Bachke (Foto: Økokrim)

Den stillingen gikk til Marit Formo, som i dag er statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Formo har bakgrunn fra Kripos, der hun som politiadvokat blant annet var med på å aktorere saken mot en mann som ble dømt til 21 år for folkemord i Rwanda.

I tillegg til utnevnelsen av Formo, behandlet statsrådet utnevnelsen av Jens Halvard Bachke til statsadvokat ved Økokrim. Bachke er i dag politiadvokat ved samme sted.

Endelig ble de seks som var inntilt til nye lagdommerembeter i Borgarting utnevnt. De seks er:

  • Tingrettsdommer Hugo Einar Abelseth
  • Dommer ved Arbeidsretten Marit Bjørånesset Frogner
  • Tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland
  • Tingrettsdommer Henrik Westborg Smiseth
  • Konst. lagdommer Arne-Martin Hægdahl Sørli
  • Advokat Ingeborg Kristin Sunde