De fem utlyste embetene i Borgarting var blitt til seks da Innstillingsrådet for dommere behandlet søkerbunken tirsdag. Onsdag ble innstillingene offentliggjort, og de som ligger an til å få stillingene er:

  • Marit B. Frogner (53), høyskolelektor II i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI, dommer i Arbeidsretten
  • Henrik W. Smiseth (38), tingrettsdommer Senja tingrett
  • Hugo Abelseth (58), tingrettsdommer Oslo tingrett
  • Mats Wilhelm Ruland (41), tingrettsdommer ved Oslo tingrett
  • Arne-Martin H. Sørli (38), konst. lagdommer, Borgarting
  • Ingeborg Kristin Sunde (41), advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo

Ikke siden det i 2010 ble lyst ut 10 embeter i Borgarting på én gang, er det kommet så mange søknader som i denne runden. Dengang kom det 63 søkere, denne gangen 40Blant søkerne som var forventet å bli innstilt, var advokat Ingeborg Kristin Sunde, som ble innstilt som nummer to til forrige ledige embete.

Innstillingen ble avsagt under dissens om sjetteplassen. Et mindretall på to ønsket der lagdommer Bjørn Olav Aspelund (48), fra Eidsivating, foran Sunde.

Flertallet innstilte Aspelund på sjuende og hans lagdommerkollega fra Eidsivating, Dagny Raa (51), på åttende.

Se hele innstillingen her

Korreksjon: I en tidligere versjon av denne saken sto det at innstillingsrådets møte ble holdt mandag. Møtet fant sted tirsdag.