Ikke siden det i 2010 ble lyst ut 10 embeter i Borgarting på én gang, er det kommet så mange søknader. Dengang kom det 63 søkere.

Denne gangen er det 40 som har meldt seg. Av disse er 15 unntatt offentlighet, noe som normalt betyr at de er privatpraktiserende advokater.

To i front

Blant søkere som åpenbart stiller langt frem i feltet, er Ingeborg Kristin Sunde og Lise Klaveness. Begge ble innstilt til det forrige ledige embetet i Borgating, på henholdsvis andre og tredje plass. Om plasseringen holder seg også i dette utvidede søkerfeltet, gjenstår naturlig nok å se.

Sunde er i dag advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo. Hun har tidligere vært innom Wikborg Rein, og har vært konstituert som dommer både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannnsrett.

Klaveness er nå i Norges Bank, men har tidligere vært advokat i Hjort og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun har ellers en omfattende fotballkarriere bak seg, både som norgesmester og landslagsspiller.

Søkerne til de fem ledige embetene er:

 1. Ole Martin Hornkjøl (52), seniorrådgiver Statens vegvesen
 2. Christian Eckhoff (50), seniorrådgiver Statens strålevern
 3. Gaute Skirbekk (56), seksjonssjef Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 4. Tina Bergstrøm (53), tingrettsdommer Fredrikstad tingrett
 5. Hugo Abelseth (58), tingrettsdommer Oslo tingrett
 6. Marit Bjørånesset (53), høyskolelektor II i rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI
 7. Lise Klaveness (36), juridisk spesialrådgiver Norges Bank
 8. Anette Berger (44), juridisk rådgiver og prosessfullmektig, barne- og familieetaten Oslo kommune
 9. Mats Wilhelm Ruland, (41), tingrettsdommer ved Oslo tingrett
 10. Petter Sverstad Eriksen (40), senioradvokat, advokatfirmaet Ræder
 11. Merete Havre (43), førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus
 12. Anders Blix Gundersen (51), statsadvokat, Riksadvokatembetet
 13. Ingeborg Kristin Sunde (41), advokat ved Kommuneadvokaten i Oslo
 14. Henrik W. Smiseth (38), tingrettsdommer Senja tingrett
 15. Møyfrid Eggebø (36), konst. tingrettsdommer i Brønnøy, Alstahaug og Rana tingrett
 16. Dagny Raa (51), lagdommer, Eidsivating
 17. Guro Hansson Bull (47), statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
 18. Lars-Kaspar Andersen (52), politiadvokat, Økokrim
 19. Bjørn Olav Aspelund (48), Lagdommer, Eidsivating
 20. Jannecke Tobiassen (43), tingrettsdommer, Follo tingrett
 21. Sigurd Skjelde Aaserudhagen (35), lovrådgiver, lovavdelingen
 22. Arne-Martin H. Sørli (38), konst. lagdommmer, Borgarting 
 23. Espen Ødegaard (62), lagdommer, Agder
 24. Kvinne
 25. Mann
 26. Mann
 27. Mann
 28. Mann
 29. Mann
 30. Mann
 31. Mann
 32. Kvinne
 33. Mann
 34. Mann
 35. Mann
 36. Kvinne
 37. Kvinne
 38. Mann
 39. Kvinne
 40. Ikke reell kandidat

Les hele søkerlisten her. (listen oppgir 41 søkere, men hopper over nr 29)