Det var før jul utlyst ett embete i Borgarting lagmannsrett, etter at Kyrre Grimstad fra nyttår meldte overgang til Stortinget. 12 søkere meldte seg, og innstillingsrådet har valgt å innstille tre søkere, til tross for at det bare er utlyst ett embete.

Borgarting har for øvrig varslet at det snart vil bli utlyst ytterligere embeter ved domstolen.

De tre som er innstilt til Borgarting er

  1. Partner i EY Jane Wesenberg
  2. Advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo Ingeborg Kristin Sunde
  3. Juridisk spesialrådgiver i Norges Bank Lise Klaveness

Wesenberg tok juridisk utdannelse og arbeid i England på 80-tallet, før hun tok norsk juridicum i 1995. Siden den gang har hun vært i Justisdepartementet, Wiersholm og Kluge, før hun de siste seks årene har vært partner i Ernst & Young/EY.

To ledige i Drammen

De to ledige embetene i Drammen fikk hele 24 søkere. Innstillingsrådet har valgt å innstille fire av dem. De fire er

  1. Advokat Karina Rankin
  2. Konst. sorenskriver i Lofoten tingrett Siri Mariane Bjørn
  3. Advokat Jon Fors-Skjæveland
  4. Sorenskriver i Hammerfest Anders Flock Bachmann

Karina Rankin har tidligere vært sju år i Steenstrup Stordrange, og dommerfullmektig ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Hun er nå selvstendig advokat i Oslo Advokatfellesskap.

Siri Mariane Bjørn ble fra nyttår konstituert som sorenskriver ved Lofoten tingrett, og har fra tidligere erfaring som dommerfullmektig i Oslo tingrett og mange års praksis fra Simonsen Vogt Wiig.

Én stilling på Gjøvik

Til det ene ledige embetet ved Gjøvik tingrett er disse tre innstilt:

  1. Advokat Knut Aleksander Rahelle Rabl-Vøien
  2. Konst. tingrettsdommer Britt Eren Meling
  3. Kommuneadvokat i Ringsaker Elisabeth Marie Bendixen

Rabl-Vøien er i dag senioradvokat i Arntzen de Besche. Han har tidligere vært konstituert tingrettsdommer i Namdal, og rådgiver i Finanstilsynet.

Innstillingsrådet har i tillegg innstilt til konstitusjoner i Bergen og i Eidsivating.

Se hele innstillingen her