Statsbudsjettet legges som kjent frem om høsten, men justeres hvert år i det som kalles revidert nasjonalbudsjett (RNB). I dag skal Stortinget legge frem innstillingen for årets RNB, og der er det etter det Rett24 får opplyst kommet inn en endring som kommer domstolene til gode. 

– Vi er klar over at domstolene lenge har stått i en økonomisk krevende situasjon. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå får på plass 5 millioner kroner, slik at flere domstoler kan digitaliseres, noe som vil frigjøre betydelige midler og ressurser for domstolene. Digitalisering av domstolene har vært en viktig sak for FrP helt siden vi gikk inn i regjering, og jeg er glad for at vi nå får betydelig gjennomslag for dette, sier Solveig Horne (FrP) til Rett24.

Det har vært stilt store forventninger til innsparingene som skal skje i kjølvannet av prosjektet med å digitalisere norske rettssaler, men foreløpig har det i liten grad vært bevilget penger til å kjøpe inn det nødvendige utstyret. Drøyt 20 domstoler er med i prosjektet, nærmere bestemt Høyesterett, lagmannsrettene, de 12 største tingrettene og enkelte tingretter med felles ledelse.

Rundt ti nye digi-saler

Domstoldirektør Sven Marius Urke er svært fornøyd med budsjettendringen.

– Dette er veldig, veldig bra. Vi skal bruke dette praktisk og raskt. Dette innebærer at vi kan utstyre antagelig rundt 10 nye rettsaler med det utstyret som skal til for å føre digitale rettsforhandlinger. Å få utstyret innkjøpt og på plass går raskt. Dermed er det ganske mange flere saker som kan gå digitalt, sier Urke.

– Disse millionene gjør faktisk rettssalene våre til noen av de mest moderne i verden. Vi kommer til å gi enda mer til domstolene i årene som kommer. Selv små summer gir store resultater. Det har nesten blitt en tradisjon at vi finner ekstra millioner til domstolene i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det skal vi prøve å fortsette med, sier Høyres justispolitiske talsmann, Peter Frølich.

I fjor var det Borgarting lagmannsrett som ble vinneren i revidert, da det ble plusset på penger til etableringen av et utrederkorps. Da ble pengene hentet ved å redusere en klasse på fengselsskolen.

Rett24 får opplyst at pengene denne gangen hentes fra andre sektorer enn justis.