I tung kokainrus gjennnomførte den nå 33 år gamle mannen og en medhjelper et svært grovt ran av et ungt par, inne i en leilighet på Majorstua. Med pistol og machete, og under gjentatte, grove drapstrusler, ble leiligheten tømt for verdier, samt et pass. Paret ble til slutt innelåst på badet.

DNA fra gjerningsmannen ble funnet på stripsene som var brukt på ofrene, uten at politiet fikk match i registeret.

Ni år senere, i 2015, dukket det opp treff i Kriops' register. Likevel ble det ikke reist sak. Først da passet som ble tatt under ranet, i en helt annen sammenheng, ble funnet på gjerningsmannens bopel, ble den gamle ranssaken plukket opp. Dette var sommeren 2017.

–Uforståelig

Men det skulle altså gå nesten to år til, før dom nå omsider kunne avsies. Oslo tingrett er ikke nådig og skriver:

«Saken ble oversendt fra Kripos til Oslo politidistrikt i november 2015, men saken ble liggende helt stille frem til sommeren 2017, da passet til fornærmede ble funnet på bopel til tiltalte. Etter dette begynte saken å rulle. Det er uklart og uforståelig for retten hvorfor saken har blitt liggende ubehandlet i Oslo politidistrikt så lenge når det var påvist identiske DNA-profiler mellom tiltalte og DNA-prøven av stripsene allerede i 2015. Dette innebærer et brudd på EMK artikkel 6, og det vil få et betydelig utslag i den konkrete straffastsettelsen.»

Det kvinnelige offeret i saken, Daniela Gjengstø, var 23 år da ranet skjedde. Hun sier hun har opplevd prosessen som en hån, og forteller om store psykiske senskader.

– Jeg fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Jeg regner livet mitt før og etter dette ranet. Jeg fikk en pistol mot hodet sikkert 40 ganger, og det har preget meg for resten av livet, sier Gjengstø.

Det ble under straffesaken ikke fremmet sivile krav mot raneren.

– Saken ble henlagt noen uker ettter ranet. Så hørte jeg ingenting, før jeg her for litt siden fikk brev om å vitne i en straffesak mot en for meg helt ukjent person. Jeg skjønte ingenting, og måtte begynne å ringe, forteller Gjengstø.

– Beklagelig

Etter mange telefoner ble det klart at det var den gamle ranssaken hun skulle vitne i. At dommen nå var falt, var hun heller ikke klar over da Rett24 ringte fredag.

– Men hva med den andre gjerningsmannen? Han som ble dømt, vet jo hvem han er? Og hva med oppreisning? Det er bare tilfeldigheter at jeg lever, hvorfor har ikke jeg fått en advokat? Alt er bare ødelagt, sier Gjengstø.

Det har foreløpig ikke lykkes Rett24 å få en kommentar fra påtalemyndigheten.

Oslo tingrett mener forholdet som utgangpunkt skulle gitt to år og tre måneder fengsel, men setter etter en samlet vurdering straffen til ett år og seks måneder, hvorav tre måneder gjøres betinget.

Domfeltes forsvarer, Ole Magnus Strømmen, sier han er glad for at anførselen om krenkelsen av EMK ble tatt til følge. Han har ennå ikke rukket å diskutere strafffutmålingen med klienten.

– Det er veldig beklagelig for alle parter at det tok så lang tid i denne saken, sier Strømmen.

Les dommen her