Et halvt år etter at daværende Økokrim-sjef Trond Erik Schea varslet sin avgang, er stillingen fortsatt ikke utlyst. Siden 1. desember har Hedvig Moe vært konstituert i stillingen.

På spørsmål om hvorfor prosessen ble så lang, opplyste Politidirektoratet i desember at de vurderte om stillingen skulle omgjøres til åremålsstilling. Dette i så fall i motsetning til lederstillingene ved de ordinære statsadvokatembetene, som alle er vanlige embetsstillinger.

– Det pågår en prosess om stillingen som sjef Økokrim skal lyses ut på åremål, eller som fast stilling, sa HR-direktør i POD Karin Aslaksen til Rett24 i desember.

Har konkludert

Nå har POD konkludert med at det ikke er aktuelt å gjøre Økokrim-jobben tidsbestemt. HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet sier POD hele tiden har vært klar over at stillingen som leder for Økokrim er en ikke tidsbegrenset embetsstilling.

– Det er besluttet å lyse ut stillingen i samsvar med dette, og det vil skje i løpet av kort tid. POD vil vurdere å fremme forslag om å endre dette til en tidsbegrenset embetsstilling, men dette vil ikke ha betydning for den kommende utlysningen.Blant de som har reagert på tanken om å gjøre sjef Økokrim til en åremålsjobb, er leder for Statsadvokatenes forening, Geir Evanger.

– Jeg er tilfreds med at POD har besluttet å lyse dette ut som en ordinær embetsstilling. Det er svært viktig at påtalemyndigheten er 100 prosent uavhengig av alle. Derfor mener vi at det ikke er riktig med åremål i påtalestillinger, selv om vi ser at akkurat dette er en politisjefstilling som er litt annerledes enn de ordinære lederstillingene ved statsadvokatembetene.

– Hva tenker du om at POD vurderer å foreslå en endring innen neste utlysning?

– Det blir uansett formodentlig mange år til, så det får vi ta når den tid kommer.

Frykter føyelige ledere

Tillitsvalgt for politijuristene, Are Skjold-Frykholm, savner involvering av de tillitsvalgte i den aktuelle prosessen.

– Jeg må si jeg synes det er litt uryddig at dette kommer til oss via media, og at arbeidsgiver ikke har en mer åpen dialog med fagforeningene. Denne prosessen ville jeg aldri fanget opp om ikke var for at Rett24 tok opp saken. Spørsmålet om åremål på topplederstillinger i politiet er veldig viktig for oss, og for etaten. Jeg mener denne typen ansettelsforhold kan ha konsekvenser for vedkommendes vilje til å gi nødvendige tilbakemeldinger oppover i systemet. Spesielt innen påtalemyndigheten er denne uavhengigheten særdeles viktig.

Are Skjold-Frykholm 2.JPG
Tillitsvalgt Are Skjold-Frykholm

– Frykter du at åremålstillinger skal skape mer føyelige ledere?

– Ja. Slik tror jeg det er over alt. Før var ofte politimestrene kjent for å være mer frittalende enn i dag. Det kan ha en sammenheng med at de er blitt mer lojale. Får POD de styringssignalene de trenger fra ledere som vet de snart må søke om å fornye åremålet? Hva finnes av retrettstillinger til en som har gjort noe upopulært, og som må gå av fra lederstillingen når han eller hun nærmer seg 60 år? sier Skjold-Frykholm.

Tidligere Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er nå tiltrådt som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard, som til daglig er ved Riksadvokatembetet, er konstituert som assisterende Økokrim-sjef.