«Som professor i forvaltningsrett sperrer jeg øynene opp når jeg ser et slikt forslag», skrev Erik Boe i høringen om endringer i offentleglova. Han var en av særdeles mange som har ytret krass kritikk mot lovforslaget, som ble sendt ut på høring i vår.

Les: Kraftig kritikk mot regjeringens forslag om å begrense offentlig innsyn i journaler

Kjernen i forslaget var at interne dokumenter ikke skal figurere i de offentlige journalene. En del av bakgrunnen var at Sivilombudet har påpekt at retten til innsyn også gjelder krav innsyn i interne dokumentregistre, noe forvaltningsorganer må ha for å holde oversikten over sine egne dokumenter.

Annonse

Jurist / advokat

Dropper planen

Selv om man normalt ikke har rett til innsyn i slike organinterne dokumenter, mener regjeringen at selve journaloppføringen i seg selv gir allmennheten en uønsket tilgang til informasjon.

Forslaget var derfor at journaloppføringene skulle unntas offentlighet. Slik bli det nå ikke.

«Regjeringen fikk mer enn 3400 svar på høringsforslaget om endringer i offentleglova. Etter en helhetlig gjennomgang finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken», skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

– Vi har lyttet

– Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken, uttaler justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i meldingen.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er det viktig å hegne om demokratiet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Vi setter pris på det store engasjementet i denne saken. Etter høringsrunden mener vi det er riktig å skrote forslaget, uttaler Mehl.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

– Jeg er utrolig glad

– Jeg er utrolig glad for og lettet over at regjeringen endelig trekker dette hodeløse forslaget. Offentleglova er bunnplanken i et åpent og fritt samfunn hvor ytrings- og informasjonsfriheten står sterkt. Forslaget hadde sterkt svekket pressens rolle som vaktbikkje, noe vi virkelig har sett viktigheten av den siste tiden. Endringene hadde gjort det langt vanskeligere å kontrollere myndighetenes håndtering av saker, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre.

– Jeg håper at alle andre partier nå begynner å forstå viktigheten av mer åpenhet for å ta vare på demokratiet vårt. Vi kan ikke ta folks tillit for gitt, og vi må hele tiden arbeide for å forbedre demokratiet vårt, blant annet gjennom å gi mulighet til nødvendig innsyn i hva myndighetene og politikere holder på med, uttaler Arild Hermstad fra MDG.

– Dette har vært en vanskelig sak og vanskelig å forstå hva man egentlig ønsket med dette. Vi er veldig glade for at regjeringen velger å legge dette vekk, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen til Medier24.