Etter det Rett24 kjenner til, har de tre dommerne i EFTA-domstolen nå konkludert i alle spørsmålene, slik at domstolen er klar til å avgi sin rådgivende uttalelse. Dette vil skje onsdag 5. mai.

Rett24 vil streame det offentlige rettsmøtet klokken 11.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Det var i juni i fjor at Høyesterett oversendte at de avgjørende EØS-spørsmålene i Nav-saken for uttalelse fra EFTA-domstolen. Det 35 sider lange dokumentet inneholdt 16 spørsmål om forståelsen av trygdedirektivene, noe som er betydelig mer enn normalt.

Les: Her er Høyesteretts 16 Nav-spørsmål til EFTA-domstolen

Av oversendelsen fremkom at forberedende dommer i Høyesterett, Hilde Indreberg, anmodet domstolen om å ta i bruk hastebestemmelsen i artikkel 97 fra EFTA-domstolens prosessregler. Denne sier at man kan ta i bruk «an accelerated procedure», som fraviker de vanlige saksbehandlingsreglene, dersom foreleggelsen gjelder spørsmål av «exceptional urgency».

Acccelerated eller ei har det altså tatt dommerne frem til nå å bli ferdige, og dermed ser det omsider ut til at alle de svært mange sakene som ligger på vent, kan rykke et like hakk nærmere avklaring.

Den underliggende saken som ble  plukket ut til å være EØS-rettslig prøveklut, er den ene Nav-dommen som er blitt reelt behandlet i Høyesterett. I dommen fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri. Årsaken var at han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Noe av det som gjør saken særlig interessant, er at gjerningsbeskrivelsen strekker seg på begge sider av av det omstridte knekkpunktet i 2012.

I innleggene som ble levert til den muntlige høringen i fjor høst, fremkom det at norske myndigheter ikke deler Arnesen-utvalgets syn på alle deler av saken. Særlig er det betydelig uenighet om i hvilken grad feilpraktiseringen kun er fra 2012, eller om den strekker seg helt tilbake til 1994.

Andre spørsmål som skal avklares, er betydningen av en eventuelt misligholdt søknadsplikt for utreise med ytelser.