Bakgrunnen for saken er en kroatisk straffesak, der en kjent forretningsmann var dømt for seksuelle overgrep mot en profesjonell basketballspiller fra ett av Kroatias fremste kvinnelag. Basketspilleren ble senere tilkjent oppreisningserstatning fra politiet, fordi navnet hennes ble lekket til media. 

Under den påfølgende straffesaken krevde forretningsmannen at saken ble ført for åpne dører. Dette ble særlig begrunnet i at kvinnen på forhånd hadde uttalt seg om saken i media. Han mente han ble utsatt for en kontinuerlig stigmatisering, og at offentlighet om rettsforhandlingene ville balansere medias fremstilling. Kroatiske domstoler valgte imidlertid å lukke hele saken, av hensyn til kvinnen. Mannen ble dømt til to års fengsel, og klagde siden til EMD over brudd på retten til offentlig rettergang.

I mai ble Kroatia frikjent av et flertall på seks EMD-dommere.

Les: EMD godtar lukkede dører under voldtektssaker

Som argument brukte retten blant annet at den store offentlig interessen for saken ville gjøre påkjenningen for fornærmede særlig stor. Flertallet skriver også at Kroatia hadde en ekstra sterk oppfordring til å beskytte fornærmede mot offentlighet, ettersom politiet på et tidligere stadium hadde lekket hennes identitet:

«The Court finds it important to emphasize that intimate details from a rape victim’s life may be disclosed at any stage of a criminal trial against the alleged perpetrator and not only during cross-examination of the victim. Consequently, since the present case concerned the need to protect I.J.’s integrity and dignity, as well as protect her from further embarrassment and stigmatisation, in the Court’s view, closing only part of the proceedings would not have sufficed to protect her rights in the particular circumstances of the present case.»

Flertallet besto av dommerne fra Polen, Kroatia, Armenia, Andorra, Makedonia og Italia. Den finske dommeren dissenterte, og tar blant annet avstand fra at krenkelsen fornærmede ble utsatt for da politiet identifiserte henne til media, skal gå ut over tiltaltes rett til offentlig rettergang.

Den domfelte mannen slo seg ikke til ro med at Kroatia ble frikjent, og anket avgjørelsen til EMDs storkammer. Mandag ble det besluttet at saken slipper inn til fornyet behandling, men da med 17 dommere, i stedet for de vanlige sju.

Kammeravgjørelsen finner du her, og panelets storkammerbeslutning ligger her.