Tirsdag ble det for første gang siden mars kunngjort et større knippe avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol. Bakgrunnen er at franske myndigheter nå har begynt å lette på koronarestriksjonene, og Rett24 får opplyst at domstolen planlegger for en gradvis normalisering fra mandag 11. mai.

– Jeg tar sikte på å returnere til Strasbourg kort tid etter 17. mai, forteller Arnfinn Bårdsen, som har jobbet fra Oslo siden portforbudet i Frankrike ble innført i mars.

Dermed ligger det an til at forstyrrelsen i EMDs virksomhet kan bli langt mindre enn fryktet ved påsketider. EMD kunngjorde da at de ekstraordinære tiltakene kunne bli opprettholdt helt fram til 15. juni.

I løpet av korona-perioden er det også blitt gjennomført valg av ny EMD-president. Det ble, som Rett24 omtalte i april, den islandske dommeren Robert Spano. Spano er i dag seksjonspresident for den norske seksjonen i EMD, og dermed tungt involvert i alle klagesaker mot den norske stat.

Judge_Kjolbro_2014.jpg
Jon Fridrik Kjølbro. (Foto: ECHR)

Når Spano rykker opp må en ny dommer inn som seksjonspresident, og nå får Rett24 bekreftet at det blir den danske EMD-dommeren Jon Fridrik Kjølbro som overtar styringen av seksjon II. Dette er den seksjonen Norge tilhører, og dermed den seksjonen som avgjør alle klager mot Norge. Det er ni dommere i hver seksjon, og sju av dem deltar i hver kammeravgjørelse.

52 år gamle Kjølbro har vært i EMD siden 2014, og har blant annet publisert Den Europæiske Menneskerettighedskonventionen for praktikere.

Kjølbro tilhørte forøvrig, sammen med Finland, Norge og Slovakia, mindretallet på fire som stemte mot fellelse i den mye omtalte Strand Lobben-storkammerdommen i høst. 

Kjølbros 9-årsperiode som dommer i EMD utløper i utgangspunktet våren 2023.